Utbildningsdepartementet

Nya läroplanen sätter tydliga mål för lärare och elever

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 12:21 CEST

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund den nya läroplanen för grundskolan (Lgr 11). I framtiden ska läroplanen även innehålla kursplaner för grundskolans ämnen. Kursplanerna får en ny struktur i tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.– Kraven i skolan ska vara tydliga och konkreta. Lärare, föräldrar och elever ska förstå vad som förväntas under lektionerna. Läroplanen slår fast att eleverna har rätt till strukturerad, lärarledd undervisning. Det är dags att uppvärdera läraren och undervisningen i skolan, säger utbildningsminister Jan Björklund.

I sak sker en viktig förändring från det förslag Skolverket lämnat. Det gäller ämnet religionskunskap.

Fakta om regeringens beslut
• Mål i årskurs 3, 6, 9
• Färre mål
• Tydligare mål
• Centralt ämnesinnehåll anges

Regeringen har fattat beslut om läroplanen för grundskolan, samt läroplanerna för sameskolan och specialskolan. I dessa ingår kursplaner för respektive skolforms ämnen.

Läroplansdelen kommer även framöver att innehålla skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer, t.ex. alla barns lika värde, elevernas inflytande och lärarnas ansvar.

Denna del är i princip lika för samtliga skolformer. Förskoleklassen och fritidshemmet kommer på motsvarande sätt som i dag att omfattas av grundskolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer.

Vad gäller kursplanerna har regeringen fattat beslut om syftet och det centrala innehållet. Syftet är en text som förklarar varför ämnet finns och vad kunskaperna ska leda till. Det centrala innehållet beskriver stoffet, innehållet i undervisningen. Det finns ett centralt innehåll för åk 1-3, 4-6 och 7-9.

Under hösten ska Skolverket fastställa kunskapskrav för åk 3, 6 och 9. I åk 3 kommer det finnas kunskapskrav i svenska, svenska som andraspråk, matematik samt för de natur- och samhällsorienterande ämnesgrupperna. I åk 6 ska det finnas kunskapskrav i samtliga ämnen förutom moderna språk. I åk 9 ska det finnas kunskapskrav i samtliga ämnen.

I åk 9 kommer det även att finnas kunskapskrav för den nya betygsskalan (A-E, F). Om riksdagen fattar beslut om att införa tidigare betyg ska motsvarande betygskrav även införas för åk 6.

Tidsplan: under läsåret 2010/11 pågår Skolverkets implementeringsarbete. Den nya läroplanen, med kursplanerna, införs successivt fr.o.m. hösten 2011. De elever som går i årskurs 9 i grundskolan och grundsärskolan samt i årskurs 10 i specialskolan under läsåret 2011/12 kommer att fullgöra sin obligatoriska skolgång enligt äldre bestämmelser.

Kontakt:
Camilla Hansson
Pressekreterare
070 – 206 99 09