Atronic

Nya lagen dyr för sen företagare

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 14:29 CET

Den nya lagen om kassaregister kan bli dyr för den företagare som inte skaffar ett certifierat kassaregister i tid – 10 000 kronor har Skatteverket rätt att ta ut vid första kontrollen. Krävs ytterligare påstötning kan beloppet dubbleras.

Kasseregisterlagen börjar gälla den 1 januari 2010. Senast då måste de som berörs av lagen ha ett certifierat kassaregister, eller kunna visa att de beställt ett certifierat kassaregister som kommer att vara installerat senast den 1 juli 2010.

Inom en vecka efter inköp eller beställning ska anmälan av innehavet göras till Skatteverket. På Skatteverket räknar man med att ca 200 000 företag berörs. Men hittills har bara ca 3000 anmälningar kommit in.

– Många väntar nog in i det sista, så den verkliga anstormningen lär komma runt årsskiftet, tror Ronald Johansson, VD på kassaregisterföretaget Atronic.

Ronald Johansson säger att en av anledningarna till att företag väntar med anmälan också kan vara att de ännu inte fått kontrollboxen, den enhet som ska kopplas till kassaregistret för att det ska få kallas certifierat. Tillverkningen av kontrollboxar har blivit mycket försenad eftersom certifieringen av boxarna dragit ut på tiden.

– Bristen på kontrollboxar fick Skatteverket att göra ändringar i lagen, säger Ronald Johansson. Nu räcker det att ett företag kan visa att de beställt ett certifierat kassaregister som kommer vara installerat senast den1 juli 2010. Kassaregistret ska visserligen installeras så snart som möjligt (den enda godtagbara orsaken till eventuell försening är att kassaregisterleverantören inte har möjlighet att leverera tidigare), men Ronald tror ändå att det påverkat åtminstone mindre företag.

– Skatteverket har ju gjort flera ändringar i föreskrifterna under det senaste året. Man har väl insett att vissa av paragraferna, så som de skrivits från början, blivit ohållbara i praktiken. Kanske hoppas många på ytterligare lättnader av lagkraven.

Men på Atronic räknar man inte med fler ändringar, utan jobbar för fullt med uppgraderingar och nyinstallationer av kassaregisterprogramvara ute hos kunder. De allra flesta av företagets kunder har beställt det som behövs för att få certifierade kassaregister. I samband med installation görs också den obligatoriska anmälan till Skatteverket, antingen av kunden själv eller av Atronic.

– Vi sköter registreringen av det nya kassaregistret om kunden vill, säger Magnus Steneby, Atronics försäljnings- och marknadschef. Kunden skriver under en fullmakt och sedan sköter vi registreringen via skatteverkets e-tjänst. De flesta av våra kunder värdesätter att få den här servicen, det verkar vara ett moment som man tycker det är en lättnad att få hjälp med.

– Vi har självklart haft som målsättning att ingen av våra kunder ska behöva betala kontrollavgift för att de inte uppgraderat i tid. Därför är det mycket tillfredsställande att så gott som alla beställt uppgradering av sina kassaregister, avslutar Magnus Steneby.

___________________________________________________________________________

Fakta om kassaregisterlagen

Enligt lag om Kassaregister måste alla som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ha ett certifierat kassaregister. Till kontant betalning räknas även betalning med kontokort. Också den som handlar med tjänster omfattas. Lagen gäller alltså även privata tandläkare, fotvårdsterapeuter, massörer m.fl. Vissa undantag från lagen finns.

Ett certifierat kassaregister består av ett tillverkardeklarerat kassaregister och en certifierad kontrollenhet. Tillverkardeklarationen fylls i av tillverkare/leverantör och lämnas till Skatteverket. Kontrollenheten certifieras av ett ackrediterat kontrollorgan. Tillsammans utgör kassaregistret och kontrollenheten ett certifierat kassaregister.

Innehav av kassaregister ska anmälas inom en vecka från det att innehavaren köpt och mottagit kassaregistret.

Om lagen inte uppfylls

Skatteverket får ta ut en kontrollavgift på 10 000 kronor om:

• kassaregister saknas

• kassaregistret inte uppfyller föreskrifternas krav

• kassaregistret inte är anmält i tid

• uppgifterna i kassaregistret inte har sparats

• belopp inte slås in

• kunden inte får något kvitto.

Sker en ny överträdelse inom ett år är avgiften 20 000 kronor.

Syfte

Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Lagen innebär att Skatteverkets kontrollmöjligheter ökar. Det innebär att det blir svårare för oseriösa företag att undanhålla intäkter.

Kontaktuppgifter och information om Atronic

Ronald Johansson, VD, tel 031-742 49 00, direkt 031-742 49 03

Magnus Steneby, Försäljnings- och Marknadschef, tel 031-742 49 00, tel direkt 031-742 49 06

Petra Andreen (informationsansvarig), tel 031- 742 49 00, direkt 031-742 49 05

Atronic Försäljning AB har fungerat som remissinstans för Skatteverket under arbetet med kassaregisterlagen. Atronic utvecklar, producerar och driftsätter kassaregister och betalningssystem.

www.atronic.se

Skatteverket

Skatteverkets information om kassaregisterlagen: 0771-567 567. Tryck först 2, sedan 0.

Lars Lundh, verksamhetsutvecklare Skatteverket, lars.lundh@skatteverket.se

Conny Svensson, projektledare för Skatteverkets granskning av kontantbranscher, conny.svensson@skatteverket.se

www.skatteverket.se