Visma Opic Upphandling

Nya lagen om offentlig upphandling - detta bör du veta

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 14:09 CET

Redogörande text av OPICs upphandlingsjurist Patric Pedersen om nya LOU.
Läs vad företag som vill sälja till offentlig sektor bör känna till.

Klicka här för hela artikeln


UTDRAG:

Nya LOU den 1 juli 2010
De förslag som för närvarande bereds av lagrådet är tänkta att träda i kraft om c:a sex månader. Förändringarna innebär dock så stora förändringar att det redan nu är av intresse att studera dem närmare.

Förslaget innehåller framförallt förslag till förändringar när det gäller
• Effektivare förföranden för att pröva upphandling i domstol
• Marknadsskadeavgifter
• Förenklingar i upphandlingsförfarandet

Effektivare förfaranden för att pröva upphandling i domstol
Ett av problemen framförallt i övriga Europa utom just i Sverige har varit att upphandlande myndigheter har ingått avtal med vinnande leverantör i syfte att förhindra att domstol ska pröva om upphandlingen har gått rätt till eller ej.

Avtalsspärr
Detta är möjligt eftersom det enligt LOU inte är möjligt att pröva en upphandling efter det att avtal ingåtts mellan parterna. I förslaget ligger därför bestämmelser om avtalsspärr...

Klicka här för hela artikeln

Om företaget
OPIC är sedan 1999 expert på upphandling och affärsrelationer mellan offentliga köpare och deras leverantörer. OPIC bevakar och informerar om aktuella upphandlingar och arkiverar avslutade affärer.
OPIC utbildar både nybörjare och proffs i upphandling och utvecklar företagens anbuds- och upphandlingsprocesser.
I OPICs verktyg TendSign skapar upphandlaren förfrågningsunderlag, annonserar, tar in elektroniska anbud, utvärderar och följer upp affären.

www.opic.com