Justitiedepartementet

Nya lagmän i Kammarrätten i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 10:43 CEST

Med anledning av inrättandet av den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapärenden har regeringen idag utnämnt två nya lagmän i Kammarrätten i Stockholm. Kammarrättslagmannen i Kammarrätten i Jönköping Sten Wahlqvist och kammarrättslagmannen i Kammarrätten i Göteborg Margareta Åberg.

Sten Wahlqvist förordnades till hovrättsassessor i
Svea hovrätt 1983. Åren 1983 - 1988 var han rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Sten Wahlqvist var under perioden 1988 - 1992 verksjurist vid Datainspektionen. Sedan 1992 är han lagman i Kammarrätten i Jönköping.

Sten Wahlqvist har bland annat varit ordförande i Skattekriminalregisterutredningen, Registerförfattningsutredningen, Domstolsdatautredningen, Tullbrottsdatautredningen, Utredningen om Datainspektionens framtida verksamhetsinriktning, Underrättelsedatautredningen och Utredningen om behandling av folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna. För närvarande är han ordförande i Utredningen om Kustbevakningens personuppgiftsbehandling. Han har deltagit i internationellt arbete med dataskyddsfrågor inom Europarådet och OECD samt är medförfattare till bland annat Datalagen med kommentarer.

Margareta Åberg förordnades till kammarrättsassessor i Kammarrätten
i Stockholm 1992. Under åren 1992 - 1993 tjänstgjorde Margareta Åberg i Justitiedepartementet. Hon var därefter anställd vid Datainspektionen som dataråd och från 1997 som kanslichef. Margareta Åberg har även tjänstgjort som chefsjurist i Rättsmedicinalverket 1992 - 1997. Sedan 2000 är hon lagman i Kammarrätten i Göteborg.

Margareta Åberg är sedan 1995 sekreterare i Statsrådsarvodesnämnden. Hon har varit föredragande i Valprövningsnämnden och sekreterare i Jämställdhetsnämnden.Kontakt:
Linda Romanus
pressekreterare
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Heléne Lövung
Rättssakkunnig
08-405 47 02