Jernhusen AB

Nya ledamöter föreslagna till Jernhusens styrelse

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2012 14:48 CEST

Regeringen har föreslagit två nya ledamöter till Jernhusens styrelse, Kjell Hasslert och Ingegerd Simonsson. Den 25 april kommer Jernhusen att hålla årsstämma, där också val av styrelseledamöter sker.

Som nya styrelseledamöter föreslås Kjell Hasslert och Ingegerd Simonsson. Omval föreslås av styrelseledamöterna Rolf Lydahl, Kia Orback Pettersson, Christel Wiman och Bosse Wallin. Rolf Lydahl föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Kjell Hasslert är född 1953 och utbildad socionom. Idag är Kjell vd för Brainpeople. Han har uppdrag som styrelseordförande i RFSU AB samt styrelseledamot i Drivhuset Sverige, Stellacon och Mälardalens Tekniska gymnasium. Kjell har tidigare varit koncernchef på Telge, stadsdirektör Södertälje kommun, VD för Telge Energi samt Ekonomichef på Telge Energi.

Ingegerd Simonsson är född 1960 och utbildad civilingenjör. Ingegerd är VD för Hercules Grundläggning. Hon har tidigare varit chef för Verksamhetsutveckling NCC Entreprenad Sverige samt chef för verksamhetsutveckling region Anläggning Stockholm/Mälardalen NCC.

För mer information:
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd, Telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 239 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,8 miljarder kronor.