Finansdepartementet

Nya ledamöter i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 10:36 CEST

Finansminister Anders Borg har utsett Annika Sundén och Sylvia Schwaag Serger till nya ledamöter i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) från den 15 september och tills vidare. Samtidigt lämnar professor Eva Mörk ESO på egen begäran.

- Annika Sundén och Sylvia Schwaag Serger kommer att bidra till att ESO behåller både bredd och djup inom samhällsekonomisk forskning. Förutsättningarna för en kunskapsbaserad politik är att det finns bra underlag och här fyller ESO en viktig roll, säger finansminister Anders Borg.

- Samtidigt vill jag passa på att tacka Eva Mörk för hennes insatser i ESO:s styrelse, säger finansminister Anders Borg.

Annika Sundén är docent i nationalekonomi från Stockholms universitet och har bred erfarenhet av centrala ekonomiska frågor. Hon är nu chef för ledningsstaben på Pensionsmyndigheten och har tidigare haft chefsbefattningar inom Försäkringskassan. Sundén disputerade vid Cornell University i USA och har även jobbat i USA i några år, bl.a. på den amerikanska centralbanken (Federal Reserve Board). Hon är 46 år.

Sylvia Schwaag Serger är doktor i ekonomisk historia från London School of Economics. Schwaag Serger ansvarar idag för internationella frågor på VINNOVA och är Senior Research Fellow på Forskningspolitiska institutet vid Lunds universitet. Schwaag Serger har tidigare bland annat arbetat på Näringsdepartementet, Institutet för tillväxtpolitiska studier och vid Sveriges ambassad i Peking. Hon har publicerat flertalet artiklar om innovationer och FoU, bland annat om Kinas utveckling. Hon är 42 år.

ESO arbetar med analysunderlag inför framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska utmaningar. Det är en oberoende kommitté under Finansdepartementet som regelbundet ger ut rapporter som ska bidra till debatt och ökad kunskap.


Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Fredrik Bystedt
Departementsråd
08-405 28 17
070-453 46 75