Utrikesdepartementet

Nya ledamöter i Exportkontrollrådet

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 13:08 CET

Regeringen har den 1 februari 2007 förordnat följande personer att vara ledamöter i Exportkontrollrådet vid Inspektionen for strategiska produkter (ISP).

Riksdagsledamoten Jan Andersson (c)
Riksdagsledamoten Annicka Engblom (m)
Riksdagsledamoten Lars Johansson (s)
Riksdagsledamoten Björn Leivik (m)
Riksdagsledamoten Göran Lennmarker (m)
Riksdagsledamoten Else-Marie Lindgren (kd)
Riksdagsledamoten Peder Pedersen (v)
Tidigare riksdagsledamoten Lennart Rohdin (fp) Riksdagsledamoten Tone Tingsgård (s) Tidigare riksdagsledamoten Majléne Westerlund Panke (s) Tidigare riksdagsledamoten Lars Ångström (mp)

Förordnandena gäller tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2010.

Exportkontrollrådet är ett organ för samråd i exportkontrollfrågor knutet till Inspektionen för strategiska produkter (ISP).Kontakt:
Maria Pålsson
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 56 49
070-348 18 32
maria.palsson@foreign.ministry.se

Göran Axelsson
Ämnesråd
Enheten för nedrustning och ickespridning
08-405 3444


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Inspektionen för strategiska produkter (http://www.isp.se/sa/node.asp?node=398)