Konkurrensverket

Nya ledamöter i Rådet för konkurrensfrågor

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 10:00 CEST

Regeringen har utsett nya ledamöter i Rådet för konkurrensfrågor. Rådets uppgift är att stimulera forskning på konkurrensområdet. Rådet för konkurrensfrågor är också beredningsorgan vid Konkurrensverkets bedömningar av ansökningar om stöd till forskning.

De nya ledamöterna ingår i Rådet för konkurrensfrågor från den 1 juli 2003 och är utsedda av regeringen för en period om två år.

Ledamöter i Rådet för konkurrensfrågor är:

Eva Agevik, Näringsdepartementet
Maria Bengtsson, Umeå universitet
Jerker Holm, Lunds universitet (ny)

Einar Hope, Handelshögskolan i Bergen
Hans Henrik Lidgard, Lunds universitet

Astri Muren, Stockholms universitet (ny)
Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, ordförande

Johan Stennek, Industriens utredningsinstitut (ny)
Susanna Sällström, Cambridge University (ny)
Nils Wahl, Stockholms universitet

Ny sekreterare i Rådet för Konkurrensfrågor är Arvid Nilsson, ekonom vid Konkurrensverket.

För ytterligare information, kontakta:
Arvid Nilsson, sekreterare i Rådet för konkurrensfrågor, tfn 08-700 15 41
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80