Riksrevisionen

Nya ledamöter i Riksrevisionens vetenskapliga råd

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 15:43 CET

Riksrevisionens rådgivande organ, Vetenskapliga rådet, har fått en ny sammansättning. Med sju professorer som ledamöter får myndigheten tillgång till värdefull vetenskaplig kompetens som kan stärka granskningsverksamheten.

Riksrevisionens vetenskapliga råd har en rådgivande roll till Riksrevisionens ledning. Det sammanträder 3 - 4 gånger om året och behandlar framför allt metodfrågor, men även andra strategiska frågor för myndigheten. I år har rådet fått en helt ny sammansättning.

 

- Det vetenskapliga rådet är viktigt för oss på flera sätt. Vi får genom rådet viktiga impulser i såväl metodfrågor som andra strategiska frågor. Vi har ett antal kontakter med den akademiska världen och där är ledamöterna också en viktig länk. Nu har vi ett nytt råd och ser fram emot intressanta möten, säger riksrevisor Eva Lindström.

 

I februari förordnades sju professorer för en period om tre år.

 • Fredrik Andersson
  professor, nationalekonomi, Lunds universitet, ekonomihögskolan.
 • Claes Bergström
  professor, finance and law, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Thomas Bull
  professor, konstitutionell rätt, Uppsala universitet.
 • Margareta Hallberg
  professor vetenskapsteori, Göteborgs universitet.
 • Jesper Strömbäck
  professor, journalistik, Mittuniversitetet i Sundsvall.
 • Daniel Tarschys
  professor i statskunskap, Stockholms universitet.
 • Wiweka Warnling-Nerep
  professor, offentlig rätt/statsrätt, Stockholms universitet