Utbildningsdepartementet

Nya ledamöter styrelser för universitet och högskolor

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 17:20 CET

Regeringen har i dag utsett nya ledamöter för styrelserna för landets universitet och högskolor. Förordnandena gäller från och med den 1 januari 2004 intill utgången av december 2006.

Förutom de av regeringen utsedda ledamöterna ingår enligt högskolelagen rektor som ledamot i universitetets eller högskolans styrelse. Enligt högskoleförordningen har dessutom såväl lärare som studenter rätt att företrädas av tre representanter var i styrelsen.

Följande ledamöter har utsetts till styrelserna:

Uppsala universitet
Utredaren Gudmund Larsson
Riksdagsledamoten Cecilia Wikström
Landstingsrådet Mats O Karlsson
Direktören Bo Eklöf
Verkställande direktören Bo Ingemarsson
Kulturredaktören Ulrika Knutson
Ordföranden Anna Ekström

Lunds universitet
Riksdagsledamoten Bo Bernhardsson
Pia Kinhult
Landstingsledamoten Britt-Marie Lundqvist
Kanslichefen Bengt Nörby
Regionchefen John Abrahamson
Länsöverdirektören Lise-Lotte Reiter
Teaterchefen Bengt Hall

Göteborgs universitet
Studieombudsmannen Gunnar Westerling
Filosofie magistern Azar Hedemalm
Kommunalrådet Bengt Odlöw
Verkställande direktören Elisabeth Litsmark Nordenstam Konstnärliga ledaren Jasenko Selimovic Personaldirektören Lena Larsson Verkställande direktören Lena Blomberg Stockholms universitet Riksdagsledamoten Joe Frans Verkställande direktören Olof Ehrencrona Verkställande direktören Staffan Salén Verkställande direktören Carola Lemne Filosofie doktorn Crister Skoglund Museidirektören Berit Svedberg Riksantikvarien Inger Liliequist

Umeå universitet
Riksdagsledamoten Lars Lilja
Riksdagsledamoten Yvonne Ångström
Landstingsrådet Levi Bergström
Departementsrådet Gunnel Stenqvist
Verkställande direktören Björn Kumlin
Projektledaren Jan Lindstedt
Skoldirektören Elisabeth Zachrisson

Linköpings universitet
Riksdagsledamoten Louise Malmström
Riksdagsledamoten Britt-Marie Danestig
Chefsläkaren Jonny Skau
Ombudsmannen Sven Nyberg
Generaldirektören Ann-Marie Begler
Forskningschefen Håkan Eriksson
Entreprenören Ewa Groppfeldt

Luleå tekniska universitet
Landstingsrådet Yvonne Stålnacke
Jämställdhetshandläggaren Ingmari Åberg Kommunalfullmäktigeordföranden Bengt Westman Verkställande direktören Claes Nycander Forskningsdirektören Lars-Eric Aaro Ekonomen Kristina Mårtensson Verkställande direktören Lisa Söderberg

Växjö universitet
Kommunalrådet Charlotta Svanberg
Riksdagsledamoten Olle Sandahl
Försäljningschefen Michael Sjöö
Verkställande direktören Stephan Müchler
Tekniska direktören Ulla Grönlund
Generaldirektören Erland Ringborg
Teaterdirektören Ingrid Kyrö-Linderoth


Örebro universitet
Riksdagsledamoten Inger Lundberg
Ola Karlsson
Ordföranden Mårten Blomqvist
Generaldirektören Svante Öberg
Professorn Jan-Åke Schweiz
Verkställande direktören Sara Sjöborg Wik
Generaldirektören Kristina Rennerstedt

Blekinge tekniska högskola
Landstingsrådet Karl-Axel Sandström
Adjunkten Inga-Lill Siggelsten
Handläggaren Jeanette Andreasson-Sjödin
Verkställande direktören Jöran Hoff
IT-ombudsmannen Ove Ivarsen
Professorn Nils Rydbeck
Verkställande direktören Kerstin Paulsson

Danshögskolan
Riksdagsledamoten Anita Sidén
Universitetslektorn Eva Ramel
Prefekten Witold Nowak
Kulturjournalisten Bodil Persson
Skådespelaren Thomas Bolme
Handläggaren Viveca Hallberg
Generalsekreteraren Lars Ekholm

Dramatiska institutet
Riksdagsledamoten Nikos Papadopoulus
Riksdagsledamoten Lena Adelsohn-Liljeroth
Skådespelaren Marika Lagercrantz
Vice verkställande direktören Peter Hald
Konstnärliga ledaren Jannike Åhlund
Redaktionschefen Magnus Florin
Författaren Ylva Eggehorn

Högskolan i Borås
Kommunalrådet Solveig Könsberg
Riksdagsledamoten Else-Marie Lindgren
Regionrådet Roland Andersson
Verkställande direktören Claes Bankvall
Ombudsmannen Lise-Lotte Ekelund
Avdelningschefen Berit Olsson
Direktören Stig Arne Blom


Högskolan Dalarna
T.f. landstingsrådet Ingalill Persson
Organisationskonsulten Karin Rosenberg
Landstingsrådet Alf Johansson
Redaktören Ann-Marie Lindgren
Professorn Anders Bäcklin
Verkställande direktören Carin Nises
Verkställande direktören Lars-Ove Staff

Högskolan på Gotland
Kommunalrådet Sonia Landin
Konsulten Mats G:son Hjorth
Verkställande direktören Per Hallerby
Fabrikschefen Henrik Grind
Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin
Professorn Lena Gonäs
Författaren Cecilia Torudd

Högskolan i Gävle
Riksdagsledamoten Åsa Lindestam
Mellanstadieläraren Eva Juhlin
Landstingsrådet Ann-Margret Knapp
Logistikchefen Anders Wennberg
Jörgen Lindholm
Rektorn Anita Dehlbom
Forskningschefen Thomas Thorvaldsson

Högskolan i Halmstad
Riksdagsledamoten Majléne Westerlund Panke
Anna Lena Kumtell
Riksdagsledamoten Anne Marie Brodén
Tekniske direktören Johan Norén
Professorn Bengt-Arne Vedin
Bankchefen Birgitta Persson
Verkställande direktören Staffan Setterberg

Högskolan i Kalmar
Verkställande direktören Ulf Gunnarsson
Civilekonomen Sara Widerström
Filosofie kandidaten Monica Bengtsson
Professorn Klas Kärre
Forskningschefen Fred Karlsson
Auktoriserade revisorn Marie Nörregårdh
Professorn Bertil Andersson


Högskolan Kristianstad
Kommunalrådet Heléne Svensson
Riksdagsledamoten Margareta Pålsson
Föetagsköterskan Britt-Marie Jacobsson
Verkställande direktören Dag Ivarsson
Verkställande direktören Conny Famm
Professorn Hans Wallin
Professorn Margareta Ehnfors

Högskolan i Skövde
Riksdagsledamoten Carina Ohlsson
Lena Jagers Bladini
Kommunalstyrelsens ordförande Claes Jägevall
Direktören Erik Löwenadler
Direktören Lennart Gustafsson
Professorn Sture Hägglund
Produktutvecklingschefen Katarina Lindström

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Riksdagsledamoten Nils-Erik Söderqvist
Riksdagsledamoten Anita Brodén
Regionsekreteraren Elving Andersson
Enhetschefen Ulla Rylander
Verkställande direktören Tomas Eskilsson
Filosofie doktorn Heléne Lööw
Teknik- och anläggningschefen Johanna Svanberg

Idrottshögskolan i Stockholm
Riksdagsledamoten Bo Lundgren
Presschefen Johan Storåkers
Förbundsordföranden Britt Källström
Generalsekreteraren Lennart Karlberg
Professorn Sten Grillner
Avdelningsläkaren Elisabet Gustafson
Generaldirektören Birgitta Boström

Kungl. Konsthögskolan
Riksdagsledamoten Henrik Westman
Marknadschefen Benita Nilsson
Museiintendent Brita Täljedal
Museichef Göran Kristensson
Direktören Hans Dyhlén
Intendenten Maria Lind
Chefredaktören Madeleine Grive


Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Advokaten Carin Melin
Riksdagsledamoten Inger Strömbom
Direktören Nina Rehnqvist
Professorn Bengt Abrahamsson
Professorn Anders Jormin
Tonsättaren Åse Hedström
Direktören Göran Byqvist

Lärarhögskolan i Stockholm
Riksdagsledamoten Maria Hassan
Civilingenjören Mehmet Melik
Direktören Anita Ferm
Samhällspolitikchefen Roger Mörtvik
Musikdirektören Göran Malmgren
Filosofie licentiaten Desirée Edmar
Rektorn Per-Arne Andersson

Malmö högskola
Kommunalrådet Kent Andersson
Regionrådet Katarina Erlingson
Undersköterskan Kerstin Sverin
Skolchefen Hans Stjernfeldt
Regionchefen Gertrud Elisabeth Bohlin
Överintendenten Kristian Berg
Professorn Gunilla Öberg

Mitthögskolan
Riksdagsledamoten Agneta Lundberg
Partisekreteraren Jöran Hägglund
Ombudsmannen Ann-Sofie Andersson
Konsulten Malou Örner
Professorn Lennart Nygren
Ombudsmannen Lars Åke Henriksson
Forskningschefen Inger Eriksson

Operahögskolan i Stockholm
Riksdagsledamoten Anna Ibrisagic
Riksdagsledamoten Peter Pedersen
Operasångerskan Iwa Sörensson
Generalsekreteraren Suzanne Askelöf
Teaterchefen Lars Rudolfsson
Frilansproducenten Yvonne Rock
Regeringen avser att senare utse ytterligare en ledamot i styrelsen


Teaterhögskolan i Stockholm
Riksdagsledamoten Kent Olsson
Riksdagsledamoten Tasso Stafilidis
Fondchefen Ulla Carin Gierz
Verksamhetsutvecklaren Johannes Hylander
Skådespelaren Simon Norrthon
Chefsdramaturgen Monica Olsson
Ställföreträdande jämställdhetsombudsmannen Pia Lindgren

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Regionrådet Leif Blomqvist
Riksdagsledamoten Cecilia Wigström
Filosofie doktorn Ingrid Elam
Direktören Lennart Jaensson
Politiska sekreteraren Ann-Sofie Hermansson
Verkställande direktören Lars Idermark
Verkställande direktören Anna Nilsson-Ehle

Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Riksdagsledamoten Margareta Sandgren
Riksdagsledamoten Stefan Attefall
Landstingsrådet Lars Isaksson
Utredaren Marie Linder
Senior Executive Vice President Bengt Andersson
Professorn Barbara Czarniawska
Bankdirektören Kerstin Bergh


Stockholms universitet
Riksdagsledamoten Joe Frans
Verkställande direktören Olof Ehrencrona
Verkställande direktören Staffan Salén
Verkställande direktören Carola Lemne
Filosofie doktorn Crister Skoglund
Museidirektören Berit Svedberg
Riksantikvarien Inger Liliequist

Umeå universitet
Riksdagsledamoten Lars Lilja
Riksdagsledamoten Yvonne Ångström
Landstingsrådet Levi Bergström
Departementsrådet Gunnel Stenqvist
Verkställande direktören Björn Kumlin
Projektledaren Jan Lindstedt
Skoldirektören Elisabeth Zachrisson

Linköpings universitet
Riksdagsledamoten Louise Malmström
Riksdagsledamoten Britt-Marie Danestig
Chefsläkaren Jonny Skau
Ombudsmannen Sven Nyberg
Generaldirektören Ann-Marie Begler
Forskningschefen Håkan Eriksson
Entreprenören Ewa Groppfeldt

Luleå tekniska universitet
Landstingsrådet Yvonne Stålnacke
Jämställdhetshandläggaren Ingmari Åberg Kommunalfullmäktigeordföranden Bengt Westman Verkställande direktören Claes Nycander Forskningsdirektören Lars-Eric Aaro Ekonomen Kristina Mårtensson Verkställande direktören Lisa Söderberg

Växjö universitet
Kommunalrådet Charlotta Svanberg
Riksdagsledamoten Olle Sandahl
Försäljningschefen Michael Sjöö
Verkställande direktören Stephan Müchler
Tekniska direktören Ulla Grönlund
Generaldirektören Erland Ringborg
Teaterdirektören Ingrid Kyrö-Linderoth

Örebro universitet
Riksdagsledamoten Inger Lundberg
Ola Karlsson
Ordföranden Mårten Blomqvist
Generaldirektören Svante Öberg
Professorn Jan-Åke Schweiz
Verkställande direktören Sara Sjöborg Wik
Generaldirektören Kristina Rennerstedt

Blekinge tekniska högskola
Landstingsrådet Karl-Axel Sandström
Adjunkten Inga-Lill Siggelsten
Handläggaren Jeanette Andreasson-Sjödin
Verkställande direktören Jöran Hoff
IT-ombudsmannen Ove Ivarsen
Professorn Nils Rydbeck
Verkställande direktören Kerstin Paulsson

Danshögskolan
Riksdagsledamoten Anita Sidén
Universitetslektorn Eva Ramel
Prefekten Witold Nowak
Kulturjournalisten Bodil Persson
Skådespelaren Thomas Bolme
Handläggaren Viveca Hallberg
Generalsekreteraren Lars Ekholm

Dramatiska institutet
Riksdagsledamoten Nikos Papadopoulus
Riksdagsledamoten Lena Adelsohn-Liljeroth
Skådespelaren Marika Lagercrantz
Vice verkställande direktören Peter Hald
Konstnärliga ledaren Jannike Åhlund
Redaktionschefen Magnus Florin
Författaren Ylva Eggehorn

Högskolan i Borås
Kommunalrådet Solveig Könsberg
Riksdagsledamoten Else-Marie Lindgren
Regionrådet Roland Andersson
Verkställande direktören Claes Bankvall
Ombudsmannen Lise-Lotte Ekelund
Avdelningschefen Berit Olsson
Direktören Stig Arne Blom

Högskolan Dalarna
T.f. landstingsrådet Ingalill Persson
Organisationskonsulten Karin Rosenberg
Landstingsrådet Alf Johansson
Redaktören Ann-Marie Lindgren
Professorn Anders Bäcklin
Verkställande direktören Carin Nises
Verkställande direktören Lars-Ove Staff

Högskolan på Gotland
Kommunalrådet Sonia Landin
Konsulten Mats G:son Hjorth
Verkställande direktören Per Hallerby
Fabrikschefen Henrik Grind
Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin
Professorn Lena Gonäs
Författaren Cecilia Torudd

Högskolan i Gävle
Riksdagsledamoten Åsa Lindestam
Mellanstadieläraren Eva Juhlin
Landstingsrådet Ann-Margret Knapp
Logistikchefen Anders Wennberg
Jörgen Lindholm
Rektorn Anita Dehlbom
Forskningschefen Thomas Thorvaldsson

Högskolan i Halmstad
Riksdagsledamoten Majléne Westerlund Panke
Anna Lena Kumtell
Riksdagsledamoten Anne Marie Brodén
Tekniske direktören Johan Norén
Professorn Bengt-Arne Vedin
Bankchefen Birgitta Persson
Verkställande direktören Staffan Setterberg

Högskolan i Kalmar
Verkställande direktören Ulf Gunnarsson
Civilekonomen Sara Widerström
Filosofie kandidaten Monica Bengtsson
Professorn Klas Kärre
Forskningschefen Fred Karlsson
Auktoriserade revisorn Marie Nörregårdh
Professorn Bertil Andersson

Högskolan Kristianstad
Kommunalrådet Heléne Svensson
Riksdagsledamoten Margareta Pålsson
Föetagsköterskan Britt-Marie Jacobsson
Verkställande direktören Dag Ivarsson
Verkställande direktören Conny Famm
Professorn Hans Wallin
Professorn Margareta Ehnfors

Högskolan i Skövde
Riksdagsledamoten Carina Ohlsson
Lena Jagers Bladini
Kommunalstyrelsens ordförande Claes Jägevall
Direktören Erik Löwenadler
Direktören Lennart Gustafsson
Professorn Sture Hägglund
Produktutvecklingschefen Katarina Lindström

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Riksdagsledamoten Nils-Erik Söderqvist
Riksdagsledamoten Anita Brodén
Regionsekreteraren Elving Andersson
Enhetschefen Ulla Rylander
Verkställande direktören Tomas Eskilsson
Filosofie doktorn Heléne Lööw
Teknik- och anläggningschefen Johanna Svanberg

Idrottshögskolan i Stockholm
Riksdagsledamoten Bo Lundgren
Presschefen Johan Storåkers
Förbundsordföranden Britt Källström
Generalsekreteraren Lennart Karlberg
Professorn Sten Grillner
Avdelningsläkaren Elisabet Gustafson
Generaldirektören Birgitta Boström

Kungl. Konsthögskolan
Riksdagsledamoten Henrik Westman
Marknadschefen Benita Nilsson
Museiintendent Brita Täljedal
Museichef Göran Kristensson
Direktören Hans Dyhlén
Intendenten Maria Lind
Chefredaktören Madeleine Grive


Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Advokaten Carin Melin
Riksdagsledamoten Inger Strömbom
Direktören Nina Rehnqvist
Professorn Bengt Abrahamsson
Professorn Anders Jormin
Tonsättaren Åse Hedström
Direktören Göran Bergqvist

Lärarhögskolan i Stockholm
Riksdagsledamoten Maria Hassan
Civilingenjören Mehmet Melik
Direktören Anita Ferm
Samhällspolitikchefen Roger Mörtvik
Musikdirektören Göran Malmgren
Filosofie licentiaten Desirée Edmar
Rektorn Per-Arne Andersson

Malmö högskola
Kommunalrådet Kent Andersson
Regionrådet Katarina Erlingson
Undersköterskan Kerstin Sverin
Skolchefen Hans Stjernfeldt
Regionchefen Gertrud Elisabeth Bohlin
Överintendenten Kristian Berg
Professorn Gunilla Öberg

Mitthögskolan
Riksdagsledamoten Agneta Lundberg
Partisekreteraren Jöran Hägglund
Ombudsmannen Ann-Sofie Andersson
Konsulten Malou Örner
Professorn Lennart Nygren
Ombudsmannen Lars Åke Henriksson
Forskningschefen Inger Eriksson

Operahögskolan i Stockholm
Riksdagsledamoten Anna Ibrisagic
Riksdagsledamoten Peter Pedersen
Operasångerskan Iwa Sörensson
Generalsekreteraren Suzanne Askelöf
Teaterchefen Lars Rudolfsson
Frilansproducenten Yvonne Rock
Regeringen avser att senare utse ytterligare en ledamot i styrelsen

Teaterhögskolan i Stockholm
Riksdagsledamoten Kent Olsson
Riksdagsledamoten Tasso Stafilidis
Fondchefen Ulla Carin Gierz
Verksamhetsutvecklaren Johannes Hylander
Skådespelaren Simon Norrthon
Chefsdramaturgen Monica Olsson
Ställföreträdande jämställdhetsombudsmannen Pia Lindgren

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Regionrådet Leif Blomqvist
Riksdagsledamoten Cecilia Wigström
Filosofie doktorn Ingrid Elam
Direktören Lennart Jaensson
Politiska sekreteraren Ann-Sofie Hermansson
Verkställande direktören Lars Idermark
Verkställande direktören Anna Nilsson-Ehle

Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Riksdagsledamoten Margareta Sandgren
Riksdagsledamoten Stefan Attefall
Landstingsrådet Lars Isaksson
Utredaren Marie Linder
Senior Executive Vice President Bengt Andersson
Professorn Barbara Czarniawska
Bankdirektören Kerstin Bergh

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56

Sigbrit Sylwan
08-405 18 55