Utbildningsdepartementet

Nya ledamöter styrelser för universitet och högskolor

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 15:36 CET

Regeringen har i dag utsett nya ledamöter för styrelserna för sex av
landets universitet och högskolor. Förordnandena gäller från och med
den 1 januari 2004 intill utgången av december 2006.

Förutom de av regeringen utsedda ledamöterna ingår enligt högskolelagen
rektor som ledamot i universitetets eller högskolans styrelse. Enligt
högskoleförordningen har dessutom såväl lärare som studenter rätt att
företrädas av tre representanter var i styrelsen.

Följande ledamöter har utsetts till styrelserna:

Karolinska institutet
Kommunfullmäktiges ordförande Elaine Kristensson
F. statsrådet Margareta af Ugglas
F. statsrådet Ingela Thalén
Författaren PC Jersild
Civilekonomen Håkan Åström
Ombudsmannen Mats Essemyr
Författaren Kurdo Baksi

Kungl. Tekniska högskolan
Ombudsmannen Christer Erlandsson
Direktören Ulf Dinkelspiel
Tekniske direktören Jan Uddenfelt
Professorn Eivor Bucht
Verkställande direktören Per From
Utredaren Thomas Hagnefur
Docenten Anna Wahl

Karlstads universitet
Landstingsrådet Berit Högman
Riksdagsledamoten Vivian Gredin
Landstingsrådet Catarina Segersten Larsson
Ledningskonsulten Lena Larsson
Verkställande direktören Per Eiritz
Professorn Peter Aspelin
Verkställande direktören Jonas Andersson

Mälardalens högskola
Kommunalrådet Hans Ekström
Bankchefen Marita Ljung
Riksdagsledamoten Margareta Israelsson
Verkställande direktören Lars Bergström
Legitimerade psykologen Helena Gustafsson
Riksdagsledamoten Roger Tiefensee
Forskningschefen Charlotte Brogren

Konstfack
Riksdagsledamoten Allan Widman
Grafikern Mats Einarsson
Intendenten Celia Prado
Designchefen Kristofer Hansén
Formgivaren Ingegerd Råman
Redaktionschefen Agneta Sommansson
Konstnären Eva Löfdahl

Södertörns högskola
Riksdagsledamoten Mikael Damberg
Riksdagsledamoten Karin Pilsäter
Landstingsrådet Ingela Nylund Watz
Verkställande direktören Tjia Torpe
Universitetslektorn Li Tsai
Verkställande direktören Sten Bjurström
Samhällspolitiske chefen Gunnar Wetterberg

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56

Sigbrit Sylwan
08-405 18 55