Vetenskapsrådet

Nya ledamöter till Vetenskapsrådet

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 14:48 CET

Vid elektorsförsamlingens sammanträde den 15 november 2006 valde forskarsamhället ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse samt ledamöter och ersättare till ämnesråden för humaniora och samhällsvetenskap, medicin samt naturvetenskap och teknikvetenskap för perioden 2007-01-01 - 2009-12-31. Regeringen kommer vid senare tillfälle att utse ordförande och fyra ledamöter i styrelsen samt ordförande, fyra ledamöter och fyra ersättare i respektive ämnesråd.
Vetenskapsrådets styrelse 2007-2009

Valda ledamöter:
(* = omval)

* Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, Stockholms universitet
* Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi, Uppsala universitet
* Elisabeth Haggård*, professor i genetik, Stockholms universitet
* Lisbeth Larsson*, professor i litteraturvetenskap med inriktning mot genusforskning, Göteborgs universitet
* Karin Prellner*, professor i ortorinolaryngologi, överläkare vid Öron-, näs- och halskliniken, Universitetssjukhuset i Lund
* Sune Svanberg*, professor i fysik, Lunds tekniska högskola
* Hans Wolf-Watz, professor i kemi och molekylärbiologi, Umeå universitet
* Anders Ynnerman, professor vid Linköpings universitet, föreståndare för Norrköpings Visualiserings- och Interaktionsstudio (NVIS)Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap 2007-2009

Valda ledamöter:
(* = omval)

* Fredrik Andersson, professor i nationalekonomi, Lunds universitet
* Li Bennich-Björkman, universitetslektor i statskunskap, Uppsala universitet
* Göran Collste*, professor i tillämpad etik, Linköpings universitet
* Elisabeth Engdahl*, professor i svenska språket, Göteborgs universitet.
* Lars-Håkan Svensson*, professor i språk- och kulturforskning, Linköpings universitet
* Maria Ågren*, professor i historia, Uppsala universitet
* Malin Åkerström, professor i sociologi med inriktning mot kriminalvetenskap, Lunds universitet


Valda ersättare:
(* = omval)

* Christer Lundh, professor i ekonomisk historia, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
* Mats Ekström, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet
* Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap med särskild inriktning i skatterätt, Umeå universitet
* Eric Carlsson, professor i praktisk filosofi, Uppsala universitet
* Johan Widén, professor, avdelningen för fri konst, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm
* Karin Aronsson, professor vid tema Barn, Linköpings universitet
* Susanne Lundin, professor i etnologi, Lunds universitetÄmnesrådet för medicin 2007-2009

Valda ledamöter:
(* = omval)

* Stefan Lohmander*, professor och överläkare i ortopedi, Universitetssjukhuset, Lund
* Lil Träskman Bendz*, professor och överläkare i psykiatri, Universitetssjukhuset, Lund
* Juleen Zierath, professor i klinisk integrativ fysiologi, Karolinska Institutet
* Lena Kjellén*, professor i medicinsk glykobiologi, Uppsala universitet
* Sven Enerbäck*, professor i medicinsk genetik, Göteborgs universitet
* Ulf Lerner*, professor i oral cellbiologi, Umeå universitet
* Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, Örebro universitet


Valda ersättare:
(* = omval)

* Peter Lönnroth, adj professor i endokrinologi, Göteborgs universitet
* Mats Ulfendahl, professor i experimentell audiologi och otologi, Karolinska Institutet
* Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi, Karolinska Institutet
* Birgitta Heyman, professor i experimentell immunologi, Uppsala universitet
* Lena Carlsson, professor i klinisk metabolisk forskning, Göteborgs universitet
* Maria Fällman, professor i medicinsk mikrobiologi, Umeå universitet
* Anders Blomqvist, professor i neurobiologi, Linköpings universitetÄmnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap 2007-2009

Valda ledamöter:
(* = omval)

* Svante Björck, professor i kvartärgeologi, Lunds universitet
* Barbara Cannon*, professor i zoofysiologi, Stockholms universitet
* Marianne Sommarin*, professor i växtbiokemi, Lunds universitet
* Håkan Wennerström*, professor teoretisk fysikalisk kemi, Lunds universitet
* Eva Olsson*, professor i experimentell fysik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
* Barbro Åsman*, professor i fysik, Stockholms universitet
* Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi, Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm


Valda ersättare:
(* = omval)

* Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi, Göteborgs universitet
* Bärbel Hahn-Hägerdal, professor i teknisk mikrobiologi, Lunds universitet
* Erik Höglund, professor i maskinelement, Luleå tekniska universitet
* Yvonne Brandt Andersson*, professor i oorganisk kemi, Uppsala universitet
* Bertil Svensson*, professor i datorsystemteknik, Högskolan i Halmstad
* Sven Stafström, professor i beräkningsfysik, Linköpings universitet
* Mats Viberg, professor i signalbehandling, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Ytterligare information:

Ingegerd Runesson, Forskningssekreterare, tfn 08-546 44 280.