Mötesplats Social Innovation

Nya lösningar på gamla problem i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 09:33 CEST

Utmaningar i samhället som traditionellt hanterats av det civila samhället börjar nu parallellt lösas med företagande och innovativa affärsmodeller. Fredag den 6 juli samlas Sveriges ledande organisationer inom socialt entreprenörskap i Almedalen för att demonstrera och debattera hur innovationer och affärsmannaskap leder till hållbar samhällsförändring och global utveckling.

Sveriges sju ledande organisationer inom socialt entreprenörskap går under årets Almedalsvecka ihop och skapar House of Social Entrepreneurship.   

– Grundtanken är att världens utmaningar som fattigdom, sociala orättvisor och klimathot behöver adresseras av många aktörer. Nya företag, så kallade sociala entreprenörer; med hållbara affärsmodeller är viktiga tillskott till att lösa stora och brådskande utmaningar, säger Emma Rung, programchef för Social Entrepreneurship Forums satsning Outreach.

Förutom Social Entrepreneurship Forum (SE Forum) finns även aktörerna Ashoka, Hjärna.Hjärta.Cash, Playing for Change, Mötesplats Social Innovation, Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm (CSES) och The Hub Stockholm. Alla dessa organisationer verkar för att stärka entreprenörer i deras utveckling och för att sprida kunskap och medvetenhet om området. Genom inkubatorliknande stöd bidrar bland annat organisationerna med såväl expertis som breda och namnkunniga nätverk.

– Det finns en rad inspirerande entreprenörer från Sverige som visar framfötterna på detta område. Till exempel PeePoople, BeeUrban, MyDreamNow och Telge Tillväxt som har lösningar på allt från sanitära förhållanden i utvecklingsländer till arbetslöshet i Södertäljeregionen. Det är riktigt inspirerande att se dessa entreprenörer som vill arbeta hårt för att lyckas med att lösa de utmaningar vi står inför, säger Sebastian Stjern, projektledare på Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm (CSES).

Fredag den 6 juli samlas en rad experter och debattörer från såväl näringsliv, det civila samhället, akademi och finansiella institutioner i Almedalen för en seminarieserie om hur socialt entreprenörskap bidrar till samhällsutveckling och hur man kan finna former för samverkan med andra aktörer. Under dagen möter man entreprenörer som har funnit lösningar på arbetslöshet bland hemlösa, nedskräpning och boendebrist i Latinamerika samt biologisk mångfald i stadsmiljö. Därtill finns representanter från Sida, Vinnova, FRII och Malmö Högskola på plats för att bidra i diskussionen.

 

Dagens schema:

9:00 ”Socialt entreprenörskap – konkurrent eller komplement till biståndet” 

10:00 ”Kan social innovation och nya former för finansiering rädda världen?”

11:30 ”Socialt entreprenörskap – nya lösningar på gamla problem”

12:30 ”Luncha med en social entreprenör” – speed dating med sociala entreprenörer.

14:00 ”Vad kan socialt entreprenörskap göra för barn och unga?” 

15:00 ”Magisk formel för att lyckas med socialt entreprenörskap – så lyckas sociala entreprenörer bygga vinnande företag”

_________________ 

Mer information om de olika seminarierna: www.houseofse.se

Följ dagen på twitter: #HouseofSE

För ytterligare information kontakta:

Estelle Joubert Westling, Social Entrepreneurship Forum (SE Forum)

estelle@se-forum.se

+46 708 140799

 

Om aktörerna vid House of Social Entrepreneurship:

Ashoka är världens ledande organisation för sociala entreprenörer. Sedan grundandet 1981 har Ashoka banat vägen för socialt entreprenörskap och identifierat och stöttat över 3 000 Fellows i mer än 70 länder. Ashokas Fellows är sociala entreprenörer som kommit på lösningar på några av de största samhällsutmaningarna inom bland annat hälsa, utbildning, mänskliga rättigheter och miljö. Ashoka började sin etablering i Skandinavien 2008, och öppnade sitt Skandinavienkontor i Stockholm i början av 2012. Hittills har Ashoka valt nio stycken Fellows i Skandinavien.

CSES (Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm) stimulerar och stödjer utvecklingen av sociala innovationer, för att bidra till framväxten av nya företag och organisationer som löser angelägna sociala problem.

Hjärna.Hjärta.Cash investerar kapital och kompetens i män­niskor och företag som driver samhällsförändring. Samtidigt vill vi inspirera den nya generationen till innovativ och entreprenöriell samhällsförändring.

The HUB handlar om kraften i innovation genom samverkan. Vi tror att det finns gott om på goda idéer för att lösa de stora utmaningarna i vår tid. Men det finns en akut brist på samarbete och stödstrukturer för att få dem att hända. The HUB grundades för att tillgodose det behovet.

Mötesplats Social Innovation är en nationell plattform som utvecklar forskning, kunskap och kompetens inom de växande områdena social innovation och samhällsentreprenörskap. Mötesplats Social Innovation samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer som vill främja framväxten av sociala innovationer.

Playing for Change http://playingforchange.se/ är en ideell stiftelse grundad av Kinnevik som investerar i personer som brinner för att göra livet bättre för barn och unga. Våra sociala entreprenörer får lönefinansier­ing och rådgivning i ett nätverk av medarbetare från Kinnevik, MTG, Tele2, Metro, Millicom och Korsnäs.

Social Entrepreneurship Forum (SE Forum) är sedan 2004 en ideell förening med syfte att främja socialt entreprenörskap. SE Forums grundsyn är att världens utmaningar som fattigdom, sociala orättvisor och klimathot kan lösas med företagande och hållbara affärsmodeller. SE Forum driver sedan 2011 projektet Outreach, finansierat av Sida, där entreprenörer som verkar i utvecklingsländer stöds.

 

Mötesplats social innovation samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Sverige som vill främja framväxten av sociala innovationer. Ett samarbete som man på sikt vill ska leda till konkreta gemensamma projekt, nya hållbara affärsmodeller och att nya produkter och tjänster utvecklas.

Begrepp som social innovation, socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap brukar förklaras som initiativ som syftar till att förbättra det som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt.

Att lyfta upp och främja dessa innovativa lösningar blir allt viktigare i ett samhälle som präglas av ansträngd offentlig ekonomi, demografiska förändringar, folkhälsoutmaningar, migration och klimatförändringar.

Mötesplats Social Innovation fokuserar på specifika områden: Hållbar stadsutveckling och hållbara glesa strukturer, Ledarskap, Finansiering och företagens sociala ansvar, CSR.

Bakom Mötesplats Social Innovation står Malmö högskola och Mittuniversitetet. Utöver Malmö högskola och Mittuniversitetet finns ett antal samarbetspartners. I styrgruppen sitter PwC, Playing for Change, Coompanion och HSB. Bland övriga intressenter märks Barista, IBM, Region Skåne, Malmö Stad, Skåne Stadsmission, Scandic Hotel, Ovikenbolaget, CSR Factory och Trångsviksbolaget.