Stockholms Läns Landsting

Nya lokaler för habiliteringscenter Norrtull invigda (mp)

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 08:59 CET

Nu är verksamheten åter i full gång i nyrenoverade lokaler på Norrtulls
sjukhus - i det som en gång i tiden var Nya allmänna barnhuset.
Habiliteringscenter Norrtull tar emot 340 familjer med barn och ungdomar med
funktionshinder och utvecklingsstörningar.

- De gamla lokalerna var inte ändamålsenliga för den typ av verksamhet som
habiliteringscenter Norrtull bedriver. I de nya lokalerna är tillgänglighet
för de funktionshindrade barnen mycket bättre. Dessutom är lokalerna oerhört
vackra, säger Lena-Maj Anding (mp), ansvarig för habiliteringsfrågor i
Stockholms läns landsting.

Med sång från intilliggande musikskola och med många inbjudna gäster,
klippte Lena-Maj Anding (mp) det blågula bandet i onsdags, och
habiliteringscentret var officiellt invigt.

- Det känns lite som en upprättelse för det här gamla huset. Nu är det åter
barn här, och under betydligt humanare former än när det byggdes barnhem i
slutet av 1800-talet, säger Lena-Maj Anding (mp).

Habiliteringscenter Norrtull ger råd, stöd och behandling till barn och
ungdomar med rörelsehinder, syn- och hörselskador, utvecklingsstörning eller
med autism/autismliknande tillstånd. Barnen är samtliga i behov av
habilitering under minst sex månader.

- Målet med habiliteringscenter Norrtulls verksamhet är att skapa
förutsättningar för en större delaktighet i samhället för personer med
funktionshinder, så att deras livssituation ska bli så bra och gynnsam som
möjligt. Det är viktigt att lokalen är ändamålsenlig. Både för att
personalen ska trivas och göra ett bra arbete och framförallt, givetvis, för
att barnen och ungdomarna ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt,
avslutar Lena-Maj Anding (mp).

För mer information, kontakta Lena-Maj Anding (mp), 070-737 44 27, eller pressekreterare Charlotte Pruth, 070-737 44 26.