Sundbybergs stad

Nya majoriteten siktar på ekonomi i balans 2007

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 15:51 CET

Den nya politiska majoriteten i Sundbyberg har nu presenterat förslaget till sin första budget för staden. Enligt denna är ekonomin i balans redan 2007, utan tillskott från markförsäljningar. Kommunalskatten kommer även nästa år att vara 19,28 kronor.

På sikt är målet ett stabilt överskott, som möjliggör satsningar på kärnverksamheten och en sänkning av kommunalskatten under mandatperioden.

I budgeten prioriteras den kommunala kärnverksamheten. Budgeten är ett led i förändringsarbetet, som bland annat ska få in fler aktörer och därmed bidra till ökad valfrihet. Ett viktigt exempel är ambitionen att ge kommunalt anställda möjligheter att knoppa av den egna verksamheten. Andra exempel är enhetligt skolpengsystem och införande av ”kundval” inom hemtjänsten och äldreboendet, där medborgare själva kan välja leverantörer av exempelvis mat och städning.

– Det känns oerhört tillfredsställande att kunna presentera en budget i balans, det har Sundbyberg saknat i flera år. Nu tar vi flera steg mot en bättre kontroll över ekonomin, vilket möjliggör sänkt skatt framöver, säger Bo Genfors (m) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har satt medborgarnyttan främst i den här budgeten. Därför finns det satsningar på fler förskolor och bostäder i vår budget. Det kommer också att genomföras flera valfrihetsreformer med skolpeng och friköpsrätt av hyresrätter som två viktiga exempel. Maktskiftet ska märkas i vardagen, säger Nina Lundström, kommunalråd (fp).– Det ska vara tryggt att bo och verka i Sundbyberg. Ett värdigt bemötande i äldreomsorgen och en bra service till småföretagarna är två viktiga ingredienser för att stärka människor i deras vardag. Det säger kristdemokraternas gruppledare Bengt Sjöholm.– Budgeten har en tydlig miljöprofil. Vi satsar på spolning av gator, underlättar återvinning och samarbetar för Bällstaåns rening. Sundbyberg behöver konkreta långsiktiga åtgärder. Så förbättrar vi miljön, avslutar Stefan Bergström, gruppledare (c).


Mer information:

Bo Genfors (m), 08-706 81 00, 070-543 83 41

Nina Lundström (fp), 08-706 80 77, 070-204 44 36

Bengt Sjöholm (kd), 070-768 34 00

Stefan Bergström (c), 070-783 38 28

Harald Lindkvist, informationschef, 08-706 82 20, 0708-26 82 20


Vänliga hälsningar
Ann-Sofi Pejler Carlsson
Projektledare, Sundbybergs stad
08-706 83 09, 0708-26 81 34