Botkyrka kommun

Nya Malmsjö skola - Botkyrka kommuns största skolsatsning någonsin

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 14:31 CEST

Malmsjö skola i Vårsta byggs om till en toppmodern F-9 skola[1] med plats för minst 700 elever i åldern 1- 16 år, till en kostnad av 248 miljoner. Nya skolan kommer att stå inflyttningsklar till årsskiftet 2010/2011. Bakgrunden är ett kraftigt ökande antal elever i området samt ett stort behov av upprustning.

- Det är Botkyrkas största skol- och förskolesatsning någonsin, säger Jens Sjöström, s, ordförande barn- och ungdomsnämnden i Botkyrka. Gamla uttjänta lokaler från 50-talet förvandlar vi till hypermoderna pedagogiska miljöer där kreativt lärande och fysisk aktivitet ställs i fokus.

I samband med nybyggnationen av Malmsjö skola byggs också en fullskalig sporthall som också kommer att kunna användas av det lokala föreningslivet.

Nya Malmsjö skola och förskola byggs miljömedvetet. Lokalerna kommer att vara energisnåla med miljökrav på material.

Ombyggnationen startar i januari 2009. Under byggtiden kommer skoleleverna att flyttas till Storvretskolan. Barn i förskolan, förskoleklass och fritids kommer att flyttas till nya paviljonger i Hästmossen.

- Vi satsar extra på trafiksäkerheten vid den nya skolan. Men också under ombyggnationen, säger Mats Einarsson, v, ordförande i Tekniska nämnden i Botkyrka. Det kommer dessutom att bli tryggt och smidigt för alla elever som vi transporterar med buss till och från Storvretskolan.

Beslutet fattas av barn- och ungdomsnämnden och tekniska nämnden under september månad samt i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under oktober månad.

Presskontakter:

Jens Sjöström, s, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 0708-861101, jens.sjostrom@botkyrka.se

Mats Einarsson, v, ordförande tekniska nämnden, 0734-218784, mats.einarsson@botkyrka.se

Cecilia Rolf, informatör, barn- och ungdomsförvaltningen, 070- 886 86 05, cecilia.rolf@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med nästan 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

[1] Förskola till årskurs 9-skola