Digitaliseringskommissionen

Nya medarbetare och ny kanslichef till Digitaliseringskommissionen

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 15:22 CEST

Digitaliseringskommissionen har nya medarbetare och sedan 8 maj också ny kanslichef i Lena Carlsson.

Ann-Sofi Persson-Stenborg har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling och har de senaste åren varit sakkunnig på strategiavdelningen på Utbildningsradion. Ann-Sofi kommer framför allt att arbeta som analytiker på Digitaliseringskommissionen.

Susanne Bergman kommer senast från Socialdepartementet där hon arbetat med statsbudget, myndighetsstyrning och nationell e-hälsa, men har också arbetat på UD och på Socialstyrelsen. Susanne kommer arbeta som utredare på Digitaliseringskommissionen.

Lena Carlsson har tidigare arbetat med flera olika it-politiska frågor på Näringsdepartementet och som EU-förhandlare för it- och näringslivsfrågor på Sveriges representation i Bryssel. Hon kommer närmast från den privata sektorn där hon arbetat med strategifrågor och konsulttjänster på ett börsnoterat it-företag. Lena ser fram emot att jobba ihop med företag och organisationer för att driva digitaliseringsfrågorna framåt:  ”Att arbeta för att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter är något av det mest spännande man kan göra. Vi har ett fantastiskt utgångsläge, men det innebär inte att det kommer vara enkelt.”


Kontakt

Isobel Hadley-Kamptz

Isobel.hadley-kamptz@regeringskansliet.se

072-5212970


Digitaliseringskommissionen verkar på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter". Att göra det innebär både att analysera utvecklingen och kommunicera digitaliseringens möjligheter och den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015. Läs mer på www.digitaliseringskommissionen.se