Goodpoint AB

Goodpoint stärker kompetensen inom REACH och riskbedömning

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 13:30 CET

Tina Almström Branting
Tina tar över som tjänsteområdesansvarig inom området Hälsa, miljö och säkerhet. Hon är expert på riskbedömningar av kemiska ämnen och deras påverkan på människors hälsa.
Tina har stor erfarenhet av miljö- men framför allt hälsobedömningar av produkter som används inom bl a byggsektorn (bl.a. BASTA), bilvårdsområdet, läkemedelsråvaror och hygien- och kosmetik. Hon är en flitigt anlitad rådgivare tack vare sina gedigna kunskaper inom såväl nationell som europeisk kemikalielagstiftning (REACH) och sköter även kontakter med kundernas underleverantörer om nödvändigt.

Helena Kramer
Med Helena utökar Goodpoint sin expertis inom REACH och CLP. Helena kommer närmast från Kemikalieinspektionen där hon under många år arbetat med frågeställningar kring REACH, regulatoriskt arbete inom kemikalielagstiftning och hälsoriskbedömningar, både på nationell och EU-nivå.

Kontaktperson: Mattias Alkeblad, Marknadschef, mattias.alkeblad@goodpoint.se, 08-789 04 32

Goodpoint erbjuder bred och djup kompetens och effektiva verktyg inom hela området hållbar utveckling, CSR och ISO 26000. Våra tjänster ökar förtroendet för våra kunder och stärker deras varumärke och lönsamhet.