Kooperativa Förbundet, KF

Nya medlemmar i KFs koncernledning

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 11:39 CET

Kjell Bohlund, vd för Norstedts Förlagsgrupp och Gunnar Ahlström, vd i Akademibokhandelsgruppen tar plats i KFs koncernledning i samband med att de båda företagen knyts närmare KF för att höja lönsamhet och tillväxt för samtliga verksamheter.

KF Media ABs roll och funktion förändras så att de ingående företagen i praktiken knyts direkt till KF såväl operativt som strategiskt. KF Media behåller endast en juridisk funktion.

– Syftet med förändringen av KF Medias roll och funktion är att i högre grad kunna anpassa åtgärder till vart och ett av företagen, som ingår i gruppen, för att höja lönsamhet och tillväxt för samtliga verksamheter, säger Lars Idermark, vd och koncernchef i KF.

Även de andra företagen inom KF Media, Internetbokhandeln Bokus, Tidningen Vi och Pan Vision, kommer att operativt knytas hårdare till KF.

_ _ _

Frågor besvaras av Lars Idermark, vd och koncernchef, 08-743 26 70, lars.idermark@kf.se
Presskontakt: Gunilla Dahlqvist, presschef, 08-743 26 60, 0707 940 940, gunilla.dahlqvist@kf.se
Se även www.kf.se , www.kfmedia.se

Kooperativa Förbundet (KF)
KF är förbund för landets 58 konsumentföreningar med drygt 3 miljoner medlemmar.

KF är moderföretag i KF-koncernen med dotterföretagen KF Media (Norstedts Förlagsgrupp, Akademibokhandeln, Bokus, Pan Vision och Tidningen Vi), KF Fastigheter, KF Invest, MedMera,, Vår Gård Saltsjöbaden och KF Föreningsrevision.

KF äger tillsammans med dansk och norsk konsumentkooperation Coop Norden, som i Sverige driver kedjorna Coop Konsum Coop Forum, Coop Extra och Coop Nära. Övrig konsumentkooperativ detaljhandel i Sverige ägs och drivs av konsumentföreningar inom sina respektive föreningsområden.