AFA Försäkring

Nya metoder för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 09:30 CEST

Bemanningsbranschen växer och allt fler arbetar inom den. AFA Försäkring anslår 2 600 000 kronor till Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, för att ta fram nya sätt att hantera arbetsmiljöarbetet i bemanningsföretag.

Antalet anställda i bemanningsföretag har ökat från 5 000 i mitten av nittiotalet till över 100 000 idag. Ökningen fortsätter dessutom. Studier visar att det är svårt att få arbetsmiljöarbetet att fungera för inhyrd personal och de drabbas oftare av vissa arbetsskador.

Projektet ska ta fram bättre underlag för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag och utveckla metoder för upphandling där även arbetsmiljön finns med i avtalen. Det sker genom att forskarna tar reda på vilka de vanligaste arbetsskadorna i bemanningsföretagen är och vad som kan läras av bemanningsföretag med ett bra arbetsmiljöarbete.

Forskarna ska gå igenom arbetsskadestatistik, intervjua personer som skadats, besöka arbetsplatser och tala med personer kring de drabbade. De ska sedan identifiera företag inom branschen som bedöms ha ett bra arbetsmiljöarbete och kartlägga företagens arbetsmiljöarbete, främst med hjälp av intervjuer och besök.

Slutligen ska forskarna ta fram förslag på hur arbetsmiljöfrågor kan tas med i upphandlingar och avtal. Förslagen skickas ut på remiss till berörda parter och diskuteras vid workshops innan de slutgiltiga upphandlingskraven tas fram.

Mer information:

Ann-Beth Antonsson adj professor, tekn dr, IVL Svenska Miljöinstitutet, Tel: 08- 59856347, E-post: ann-beth.antonsson@ivl.se
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredning , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2010 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se