SIS, Swedish Standards Institute

Nya metoder minskar spill och slöseri i industrin

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 13:30 CET

En ny standard ger industrin verktyg för att analysera materialspill och onödig energianvändning. Standarden är internationell och ska kunna användas i alla verksamheter, men framförallt inom tillverkningsindustri. SIS, Swedish Standards Institute har samlat de svenska intressenter som varit med i arbetet.

Tanken är att en systematisk analys av kostnader för olika typer av materialspill ska leda till effektivare material- och energianvändning inom industrin.

– Många företag arbetar redan med det här, men den nya standarden underlättar och systematiserar arbetet. Innehållet är konkret och ger företagen nya verktyg, säger Raul Carlson, från forsknings- och utvecklingsinstitutet Viktoriainstitutet och svensk expert i den internationella arbetsgruppen.

Initiativet kom från början från företaget Canon i Japan, men även mindre företag har nytta av metoderna, enligt Raul Carlson.

– Många tillverkare, till exempel underleverantörer till bilindustrin, kan ha nytta av verktygen och metoderna för att kvantifiera kostnader för spill, säger han.

Produktionskostnader har ibland redovisats mer eller mindre som en klumpsumma, enligt Karin Bagge, projektledare på SIS. Det har inneburit att det varit svårt att specifikt analysera kostnaderna för materialflöden.

Materialflödena i det här fallet omfattar allt från produktdesign till produktion och kvalitetskontroll. Metoderna i standarden täcker in de olika momenten i produktionen och ger en vägledning om hur företagen kan minska materialspill.

– Det är lättare att sänka kostnaderna när man ser de olika kostnaderna specificerade. Om man sänker sina kostnader med hjälp av minskad energianvändning eller mindre materialspill så innebär det också en miljövinst, säger Karin Bagge.

De kostnader som skulle kunna minska är till exempel materialkostnader, systemkostnader, processkostnader, kostnader för avfallshantering och energikostnader.

Standarden som heter Miljöledning – redovisning av materialflödeskostnader (SS-EN ISO 14051) är ett komplement till andra standarder i ISO 14000-serien för miljöledning.

För ytterligare information:
Raul Carlson, svensk expert i arbetsgruppen, 070-485 65 63, raul.carlson@viktoria.se 
Karin Bagge, projektledare SIS, 08-555 520 86, karin.bagge@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).