RISE Research Institutes of Sweden AB

Nya metoder ska skapa säkrare livsmedel

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 20:23 CET

Mikroorganismer i livsmedel utgör ett allvarligt hot mot vår hälsa, leder till ökat matsvinn och innebär stora kostnader för samhället. För att garantera att livsmedel är säkra och lämpliga att förtäras, krävs snabba och tillförlitliga metoder för mikrobiell detektion och kvantifiering, krav som flera av dagens metoder inte uppfyller.

– Vi har samlat ett konsortium med god behovskännedom och kompetens att lösa dessa utmaningar och ta fram kommersialiserbara analyser, säger Yalda Bogestål, forskare på SP.

Under de senaste åren har det skett en vidareutveckling av tekniker för att analysera genetiskt material (DNA/RNA) som möjliggör att vi nu kan analysera enstaka molekyler med hög precision och noggrannhet i olika typer av komplexa prover såsom livsmedelsmatriser (kött, grönsaker, bär, vatten etc.). Detta tekniksprång har gjort att gamla och nya forskningsområden/tillämpningar har utvecklats. Analysmetoderna projektet tar fram kommer baseras på PCR-teknik, vilket är en känslig och lättanvänd teknik med låg detektionsnivå och är en av de vanligaste molekylärbiologiska metoderna idag.

Målet med projektet är att utveckla analysmetoder som inkluderar hela analyskedjan från provtagning till provsvar för snabbare, känsligare och mer kostnadseffektiv detektion, kvantifiering och karakterisering av mikroorganismer i livsmedel för förbättrad risk- och kvalitetshantering i livsmedelskedjan.

– Detta kommer resultera i effektivare livsmedelskontroll, stora kostnadsbesparingar samt ökade möjligheter till att snabbare upptäcka och förhindra matförgiftningsutbrott, säger Joakim Håkansson på SP.

Utvecklade metoder kommer både kunna säljas som kit-lösningar och bli del av rutinlabbs tjänsteutbud på nationell och internationell marknad.

Projektet, som heter ”Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk och kvalitetshantering i livsmedelskedjan”, finansieras av VINNOVA. http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2015/151112-Narmare-80-miljoner-till-utmaningsdriven-innovation/

Kontakt:

Yalda Bogestål
E-postadress:Yalda.Bogestal@sp.se
Telefon: +46 10 516 54 32

Joakim Håkansson
E-postadress:Joakim.Hakansson@sp.se
Telefon: +46 10 516 54 10

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se