Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

Nya metoder skapar bättre relationer mellan poliser och unga

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 16:37 CET


Socialdemokraterna i polisstyrelsen för Stockholms län föreslår att polisen prövar nya metoder för att skapa bättre relationer mellan polis, närsamhället och unga, och utveckla det brottsförebyggande arbetet.
Ungdomsarbetslösheten i Sverige är redan bland de högsta i Europa. Lågkonjunkturen innebär en stor risk för att unga människor faller offer för såväl budgetnedskärningar inom kommunala verksamheter som sina föräldrars arbetslöshet. Därför är det viktigt att bygga förtroendefulla relationer mellan polisen och närsamhället i stadsdelar med större social oro.

- Jag är övertygad om att det redan görs väldigt många bra insatser av polisen men tror samtidigt att det går att göra ännu mer för att bygga relationer och skapa kontakter med ungdomar som riskerar att hamna i brottslighet, säger Carin Jämtin (S), vice ordförande i polisstyrelsen i Stockholms län.

I Edinburgh har polismyndigheten anordnat en dataspelsturnering mellan ungdomar och polismän på ett stadsdelsbibliotek. På så vis skapades bättre kontakt mellan polis och unga. Under tiden som turneringen pågick rapporterades samtidigt om en betydande minskning i ungdomsrelaterad brottslighet i det berörda området. Fem veckors tv-spelstävling mellan poliser och ungdomar minskade den ungdomsrelaterade brottsligheten med 50 procent i ett bostadsområde.

- Det är självklart inte polisens huvuduppgift att agera fritidsledare men detta skulle kunna vara ett försök i syfte att förebygga brottslighet och knyta bättre kontakter med unga genom att anordna intressanta aktiviteter för dem. Särskilt i områden där det förekommit oroligheter i ungdomsgruppen, säger Carin Jämtin.

För ytterligare information, kontakta:

Ulrika Borg
Pressekreterare
076 12 29 308