Sveriges Kommuner och Landsting

Nya miljarder för bättre sjukskrivning

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 16:16 CET

Landstingen arbetar för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen. Det har bidragit till att sjukskrivningarna har minskat med en fjärdedel. En ny överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL om ytterligare satsningar ger under 2010 och 2011 som mest två miljarder kronor till landstingen.

— Det är bra att vi får fortsätta jobba tillsammans med staten i denna viktiga fråga. Vi tror att det gagnar både vården och patienterna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

En viktig del av arbetet hittills har varit att på olika sätt stödja människor att återgå i arbete när så är möjligt.

Under perioden 2006-2008 bidrog den årliga sjukskrivningsmiljarden till att sjukfrånvaron minskade med i genomsnitt 27 procent.

— Vi kan inte förvänta oss samma drastiska förändringar nu, säger Anders Knape.

En del av pengarna i den nya satsningen är kopplad till minskningar i sjukfrånvaron och en annan till vissa åtgärder som ska utföras. 500 miljoner kronor av pengarna är kopplade till dessa åtgärder under de två åren.

Ett exempel på åtgärder i avtalet är att landstingen ska analysera och utarbeta handlingsplaner för att utveckla en mer jämställd utveckling av sjukskrivningarna. Kvinnors sjukskrivningar har minskat mer än mäns, men det är fortfarande avsevärt fler kvinnor än män som är sjukskrivna.

Att kvaliteten på de medicinska underlagen, sjukintygen, förbättras är också ett villkor. Här trappas kraven upp under de två åren.

Vidare ska landstingen tillhandahålla fördjupade medicinska utredningar när Försäkringskassan begär det.

Ytterligare ett villkor är att landstingen under 2010 ska förbereda och under 2011 ska kunna skicka sjukintyg från vården till Försäkringskassan elektroniskt.

En rörlig del av sjukskrivningsmiljarden fördelas utifrån hur mycket sjukfrånvaron har minskat i landstingsområdet. Som mest kan ett landsting få 495 miljoner kronor i rörlig del under de två avtalsåren.

Läs mer om SKL:s arbete med sjukskrivningsprocessen

För mer information: Anna Östbom, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 76 96, mobil: 070-692 44 94, e-post: anna.ostbom@skl.se

Pressjour tfn: 08-452 71 01