Fortum Sverige AB

Nya miljömål för Fortums bilar

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:32 CEST

Fortum har beslutat om nya striktare mål för bolagets fordon. Utsläppstaket för CO2 sänks från 200 g/km till 180 g/km från och med april 2009 för Fortums tjänstebilar. Med start från 2010 sänks taket ytterligare - så att nivån 150 g/km nås år 2012.

Partikelfilter blir obligatoriska för alla dieseldrivna bilar och alla som har förmånsbil ska gå kurs i "ecodriving". I de samarbeten som Fortum har med billeverantörer är det en förutsättning att dessa har ett långsiktigt engagemang att arbeta med hållbarhet.

Fortums ambition är att introducera ett betydande antal laddbara hybrid- och elbilar till sin bilpark under de närmaste åren. En introduktion av eldrivna vägtransporter är en växande global hållbarhetstrend och Fortum har för avsikt att möjliggöra omställningen på ett så smidigt sätt som möjligt.

Två pilotprojekt för laddbilar pågår för närvarande i Stockholm och Espoo för att hitta de mest funktionella och effektiva laddningslösningar som behövs. Projekten ger förutsättningar för att möjliggöra en storskalig introduktion av laddningsbara fordon då de börjar massproduceras 2010-2012.

Redan våren 2007 satte Fortum ett utsläppstak för sina tjänstebilar som ett av de första bolagen i Norden. Taket gällde det maximalt tillåtna CO2-utsläppet från en enskild förmånsbil, men alla medarbetare uppmuntrades att välja modeller med lägsta möjliga utsläpp. Åtgärden fick positiv effekt - utsläppen från denna bilpark sjönk med 15 g/km i genomsnitt under två år.

Fortum vill vara en föregångare inom hållbar utveckling och strävar mot att på sikt bli ett CO2- fritt kraft- och värmebolag. De nya miljömålen för bilparken kompletterar Fortums många övriga åtgärder för att minska miljöpåverkan. Fortum har strikta mål för CO2-utsläppen från sin europeiska kraft- och värmeproduktion. Vidare finns mål för resande där målet är att minska CO2-utsläppen från flygresandet med 10% och kompensera för de utsläpp som flygandet ändå ger upphov till. Ytterligare aktiviteter pågår för att energieffektivisera inom produktionsanläggningar och kontor.


Fortum Abp
Koncernkommunikation

För mer information, kontakta:
Britt Sahleström, mobil 0703 44 51 53
Kari Kankaanpää, Manager, Climate Affairs, tel. +358 10 4532330
www.fortum.com/sustainability

Fortum
Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.
Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 15 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se.