Naturskyddsföreningen

Nya miljövänligare textilgrödor på väg

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 10:39 CEST

Naturskyddsföreningens Miljövänliga vecka pågår just nu och temat är i år kläder och deras miljöpåverkan. Föreningen har uppmärksammat miljöproblem som kläder orsakar både i tillverkningsländerna och här hemma. Men nu kommer flera nya textilgrödor som inte kräver bekämpningsmedel och konstgödning i samma utsträckning.Naturskyddsföreningen har tagit fram en guide till nya textilgrödor på webbplatsen Grön Guide som är Naturskyddsföreningens konsumentwebb. Hampa och nässla får gott betyg i kartläggningen av textilgrödor. Odling av hampa eller nässla kan vara ett bättre alternativ än bomullsodling, om man tittar på miljökonsekvenserna.
I takt med att den globala textilindustrin kritiseras allt mer har intresset för nya fibrer ökat. Konventionellt odlad bomull är kemikalieintensiv och industrin leder ofta till sociala konflikter. Men bomull, som utgör hälften av världens textilfibrer, börjar nu få konkurrens. Kläder av växter som hampa, bambu och rami syns allt oftare i butik. Informationen om dessa ”nya” fibrer har dock länge varit bristfällig. Som konsument har det varit svårt, om inte omöjligt, att veta hur bra fibrerna är ur miljösynpunkt och i förhållande till varandra.

– Den här kartläggningen är ett intressant första steg att få mer kunskap om miljöeffekter av odling av nya fiberråvaror. Däremot tar kartläggningen inte upp miljöeffekter vid fiberframställningen. Det är stor skillnad ur miljösynpunkt ifall textil gjord av exempelvis bambu är tillverkad av bambufiber eller bambuviskos, eftersom viskosframställning är en tungt miljöbelastande process, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

I lördags inledde Naturskyddsföreningen Miljövänliga veckan. Temat i år är ”Medvetet mode”. Runt om i landet genomför föreningens lokala kretsar aktiviteter.

Modevisningar, klädbytarträffar, utställningar och workshops i re-design. Det är exempel på aktiviteter med klädtema som lokala naturskyddsföreningar arrangerar. Överallt handlar det om att ge information om textiliernas miljöeffekter – både här hemma och i tillverkningsländerna. Syftet är att hjälpa konsumenter att hitta miljömärkta alternativ och tänka efter innan man köper nya kläder. Den ständigt ökande konsumtionen av billiga kläder och textilier är omöjlig att få ihop med mål om en giftfri miljö.

För mer information:
Läs hela kartläggningen av alternativa fibrer
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/alternativafibrer.pdf

Mer fakta om miljövänliga veckan och hela listan på aktiviteter i landet:
http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/vart-arbete/miljovanliga-veckan/

Se Naturskyddsföreningens shoppingguide med butiker som säljer miljömärkta kläder: http://www.naturskyddsforeningen.se/ekotextil

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Emma Schütt, projektledare Miljövänliga Veckan, 076-109 28 44,
emma.schutt@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00