Huddinge kommun - politik

Nya miljoner för att lösa lokalbristen

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 06:30 CEST

Huddinge kommun fortsätter sitt höga tempo i byggandet av såväl bostäder som lokaler för exempelvis skolor och förskolor. I den styrande koalitionens budget för 2017 görs därför en särskild satsning på fyra miljoner kronor för att öka kapaciteten i samhällsbyggnadsprocessen. Med större resurser och högre kompetens inom fastighet och lokalförsörjning kan kostnads-ökningarna för nya verksamhetslokaler hållas nere samtidigt som platsbristen byggs bort.

– Huddinge växer och vi ska dra lärdom av våra tidigare misstag. Förskolor, skolor och idrottsanläggningar ska planeras i god tid och till rimliga kostnader. Det är inte försvarbart att kostnaderna för lokaler ökar i den takt de gjort de senast åren, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Idag är ansvaret för lokaler åt kommunens verksamheter fördelat på olika håll i organisationen. För att få ett tydligare och effektivare arbete föreslås ansvaret för beslut om nybyggnation av verksamhetslokaler samlas i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

För att säkra kommunens långsiktiga ekonomi ska kommunfullmäktige fastställa en investeringsram för hela kommunen. Inom denna ram görs sedan en budget och prioriteringsordning av byggprojekten för nya lokaler som ska genomföras.

I kommunen byggs för närvarande drygt 2 000 nya bostäder och ett tjugotal nya skolor och förskolor planeras. Eftersom Huddinge kommun står inför så många kommande byggprojekt är den styrande koalitionen tydlig med att även privata aktörer är välkomna att bygga en stor del av platsbehovet.

– Vi behöver vara fler än bara kommunen som bygger nya skolor, förskolor, LSS-boenden och äldreboenden när Huddinge växer. Med bättre framförhållning i vår planering blir vi tydligare mot de privata aktörer som vill vara med och bidra till Huddinges utveckling samtidigt som Huddingeborna får fler aktörer att välja mellan, säger Malin Danielsson (L).

För mer information:

Malin Danielsson (L)
Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor
08-535 301 83
malin.danielsson@huddinge.se

Nicholas Nikander (L)
Politisk sekreterare
08-535 301 59
nicholas.nikander@huddinge.se