Karolinska Institutet, KI

Nya möjligheter att behandla barn med cancer

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 09:15 CEST

Nu har forskare vid Karolinska Institutet funnit en ny möjlighet att både förstå och behandla svåra cancerformer hos barn.

En ny studie visar att vanliga värkmediciner, och särskilt moderna COX-hämmande läkemedel, ger goda resultat och kan komma att användas i behandlingen av barncancer. Resultaten av studien publiceras i veckans nummer (15 oktober) av den internationellt ansedda medicinska tidskriften Cancer Research.

-När vi provade att behandla tumörceller med COX-hämmande läkemedel såg vi att cellerna dog, de gick in i vad vi kallar apoptos, cellerna begick självmord, säger John Inge Johnsen, forskare vid Karolinska Institutet och artikelns huvudförfattare. Vi använde sådana läkemedel som barn med värk eller reumatism får redan idag. Med dessa ämnen kunde växande tumörer helt hindras från fortsatt växt eller spridning, utan att några biverkningar kunde påvisas.

COX-2 är ett ämne som reglerar produktionen av s.k. prostaglandiner, vilka är aktiva när kroppens celler drabbas av inflammation. COX-2 har tidigare påvisats i cancerceller från vuxna patienter och anses bidra till cancerns tillväxt och spridning. Tidigare trodde man att COX-2 inte spelade någon viktig roll i barncancer. Men när forskarna nu undersökte neuroblastom, den svåraste cancerformen hos barn, fann man COX-2 både i tumörer från barn samt i odlade tumörceller.

Forskarlaget som är verksamt vid Barncancerforskningsenheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Cancer Centrum Karolinska, leds av barnläkaren och barncancerforskaren Per Kogner, undersökte både odlade cancerceller och tumörer i experimentella modeller av neuroblastom. Flera resultat pekar på att även barn med andra cancerformer skulle ha nytta av denna nya behandling.

-Eftersom COX-hämmande läkemedel redan finns tillgängliga för behandling av barn hoppas vi att kliniska studier snart startar, säger Per Kogner, forskare vid Karolinska Institutet. Dessutom vill vi pröva kombinationer med cytostatika och strålning. Detta ser ut som ett viktigt genombrott för barncancerbehandling, men denna nya behandlingsmöjlighet kommer knappast att ersätta dagens cellgifter. Den kan kanske förbättra effekten, utan att förvärra biverkningarna.

Forskarlaget har i samarbete med svenska och internationella kollegor beslutat starta en patientstudie där COX-hämmande mediciner utvärderas för både verkan på tumören, och eventuella biverkningar.

Forskningen stöds av Barncancerfonden och Cancerfonden.

För ytterligare information kontakta:
John Inge Johnsen, tel 08-51777515, mobil 070-6640643, mail John.Inge.Johnsen@kbh.ki.se
Per Kogner, tel 08-51773534, mobil 070-5713907, mail Per.Kogner@kbh.ki.se

För kontakt med en familj vars barn behandlats för neuroblastom med dagens cellgifter, kontakta Per Kogner enligt ovan.

Ulla Bredberg-Rådén Informationsavdelningen