Miljöstyrningsrådet

Nya möjligheter att ställa drivande miljökrav på Tvätt- och textilservice

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 11:17 CEST

Nu lanserar Miljöstyrningsrådet nya och uppdaterade miljökrav för Tvätt- och textilservice. Genom att ställa krav i upphandling av Tvätt- och textilservice kan upphandlare och inköpare bidra till minskade utsläpp och exponering av farliga ämnen, minskad vattenförbrukning, minskad energianvändning och minskad klimatpåverkan.

Tvätt- och textilservice, det vill säga hyra av textilier och tvätt av hyrda textilier eller tvätt av egna textilier/gods, har miljöaspekter kopplade till utvinning av råvaror för tvättkemikalier och textilier, tillverkning av tvättkemikalier och textilier (exempelvis vatten- och kemikalieanvändning), tvättprocessen (energianvändning, kemikalieanvändning, vattenförbrukning) samt användning av fossila bränslen vid distributionen.

Miljökraven med tillhörande förslag på verifikat och bakgrundsdokument är framtagna i en expertgrupp med representanter från Branschföreningen Sveriges Tvätteriförbund, Textilia, Berendsen, Stockholms läns landsting, Landstinget Sörmland och Miljömärkning Sverige AB.   

- De här kraven i form av våra upphandlingskriterier är viktiga eftersom de om de används kan bidra till mer hållbar tvätt och textilservice, och till ett mer harmoniserat kravställande, säger Anna Christiansson, projektledare Tvätt- och textilservice. Eftersom kriterierna spänner över många områden (tvättkemikalier, tvättprocessen, textilier och distribution) bidrar de positivt till minskade miljö-och hälsoaspekter, energianvändning, vattenförbrukning och klimatgasutsläpp.

Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för tvätt-och textilservice utkom/publicerades första gången år 2004 och har därefter uppdaterats i omgångar. En större uppdatering har nu gjorts med exempelvis energianvändningskrav på bas- och avancerad nivå, vattenförbrukningskrav, kemikaliekrav enligt Miljöstyrningsrådets kriterier för Kemisk-tekniska produkter anpassade för tvätt-och textilservice och uppdatering av textiliekraven enligt Miljöstyrningsrådets kriterier för Textilier och läder.

Kraven finns fritt tillgängliga att ladda ner på www.msr.se

För mer information, kontakta Anna Christiansson, Projektledare Tvätt- och textilservice på 08-501 055 56 eller Susanne Lång, Kommunikations- och Pressansvarig 08-700 66 98

Om Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandling. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).