Region Gävleborg

Nya möjligheter för Gävleborg!

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 13:15 CEST

Bättre infrastruktur och en bred satsning på kompetensförsörjning är de viktigaste delarna i Gävleborgs nya utvecklingsstrategi, RUS.

 

En gemensam strategi gör det möjligt att kraftsamla i vårt arbete för en positiv utveckling. Därför var ett mycket viktigt beslut som Regionfullmäktige fattade 31 maj.

Gävleborg har stora utmaningar men också stora möjligheter. Här finns några av Sveriges mest dynamiska industriföretag med export till alla världens hörn. Våra ungdomar är bäst i landet på företagande - ingen annanstans startas så många UF-företag. Vi har en växande besöksnäring med Sveriges nyaste världsarv - Hälsingegårdarna -som extra dragkraft.

Vårt läge med Arlanda som regional flygplats med Mälardalen 1,5 timme borta med tåg eller bil med Gävle hamn som en av Sveriges strategiska hamnar ger viktiga förutsättningar för en positiv utveckling.

Nu ska vi omsätta dessa goda förutsättningar till verklig utveckling. Våra skolor ska erbjuda flickor och pojkar i Gävleborg god utbildning. Vår högskola ska få resurser så att alla som vill ska kunna få högre utbildning antingen i Gävle eller på distans i sin hemort.

Förutsättningarna för företagande ska vara sådana att de företag som finns här väljer att utvecklas här och att nya investerare lockas till Gävleborg.

Ett dubbelspår på Ostkustbanan ger möjligheter att pendla till studier eller arbete, gör att godstrafiken kan utvecklas på ett hållbart sätt och avlastar Inlandsbanan till nytta för våra inlandskommuner.

De här satsningarna och många andra krävs för att Gävleborg ska få den positiva utveckling som är nödvändig - inte bara för oss som bor här - utan för exportlandet Sverige. Vissa saker kan vi genomföra på egen hand för andra krävs nationella satsningar.

För att skaffa oss mer kraftfulla verktyg såväl för genomförande som för påverkan har vi i Gävleborg beslutat att bilda en regionkommun. Från och med 2015 finns ett tydligt politiskt organ med helhetsansvar för den regionala utvecklingen i Gävleborg. Med den nya RUS som bas kommer vi att kunna medverka till att Gävleborg blir en ännu bättre plats för alla.

Sven-Åke Thoresen, Regionstyrelsens ordförande

Eva Tjernström, Landstingsstyrelsens ordförande

Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen. Vi är ett kommunalt samverkansorgan mellan länets kommuner och landsting. Arbetet styrs av det regionala utvecklingsprogrammet.