Patent- och registreringsverket, PRV

Nya möjligheter för uppfinnare

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 10:20 CEST

Det finns exempel på uppfinnare och företag, som har lagt ner mycket tid och pengar på patentansökningar, som av olika anledningar inte har gått igenom. Nu lanserar PRV InterPat en nyhetsgranskning med bedömning av patenterbarhet.

Det innebär att man på några veckor kan få ett utlåtande om idén i sitt nuvarande skick uppfyller de krav som ställs på en patenterbar uppfinning hos Patent- och registreringsverket (PRV). Den grundläggande tanken kring patent är att en forskare ska kunna producera och marknadsföra en uppfinning kommersiellt utan att någon annan exploaterar idén. Samtidigt ska andra innovatörer kunna ta del av informationen för sin vidare forskning och utveckling inom området.

- Våra kunder har frågat efter den här tjänsten länge, berättar Susanne Hellman som är chef inom PRV InterPat. Det är väldigt roligt att vi nu kan erbjuda den stora kunskapsresurs som finns på PRV.

På PRV finns drygt 170 patentingenjörer, som dagligen arbetar med den allra senaste utvecklingen inom forskning och utveckling. Man har också tillgång till de databaser som krävs för att göra en så komplett och tillförlitlig bedömning som möjligt. Innan den nya tjänsten lanserades var det avgörande att säkerställa att PRV inte hamnar i en jävsituation om man ger förhandsbesked om patenterbarhet.

- Vi kommer från början vara noga med att poängtera på vilka grunder bedömningarna görs, förklarar Susanne Hellman. Om svaret används korrekt är detta till stor hjälp för den fortsatta patentstrategin.

Ett positivt resultat kan göra själva processen med patentansökan mindre komplicerad. Om bedömningen däremot ger ett negativt resultat, finns det också ett värde i detta. Det kan frigöra resurser till nya innovationer, istället för att man fastnar i ett utvecklingsarbete av en idé som från början saknade patenterbarhet.

Mer information
Susanne Hellman, enhetschef på PRV InterPat, susanne.hellman@prv.se
Helen Rindforth, press och information, helen.rindforth@prv.se