ESBRI

Nya möjligheter för vårdens entreprenörer

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2019 09:17 CEST

Torsdag 11 april arrangerar ESBRI en öppen, kostnadsfri föreläsning om hälsoinnovation.

TEMA: Hälsoinnovation. För entreprenörer kan det vara en utmaning att få komma in i vårdverksamheter för att utveckla sina produkter. Affärsmodellerna är komplexa och offentlig sektor drivs av en annan logik än näringslivet. Samtidigt uppgår den globala marknaden för hälsovårdstjänster till ofattbara 9,5 biljoner dollar per år. Sverige, entreprenörerna och inte minst patienterna har mycket att vinna på lyckad implementering.

Framtidens vård och omsorg står inför en omställning av historiska mått. Omvandlingen drivs på av medicinska framsteg inom diagnosticering, möjligheter till individanpassad behandling, digitalisering och demografiska förändringar. 11 april föreläser Jeaneth Johansson och Jens Nygren, båda professorer vid Högskolan i Halmstad, på Estrad under rubriken ”Nya utmaningar för vårdens entreprenörer”.

Hälsoinnovation omfattar produkter, tjänster, organisationer och spridning av ny kunskap som ger människor möjlighet att främja välbefinnande och förebygga ohälsa. Trots stora investeringar har det visat sig svårt att tillämpa nya lösningar i klinisk praktik. För att lyckas med det krävs bland annat nya strategier för implementering och utvärdering.

Förutom Jeaneth och Jens deltar en panel: Maria Kaaman, Vinnova, Flippa Kull, Stockholm Science City, Ylva Ryngebo, Medical Innovation Design, och Åsa Wallin, Swelife. De kommer bland annat att diskutera:
- Hur kan strategier för implementering och utvärdering utvecklas?
- Kan samverkansarenor skapa bättre förutsättningar?
- Vilka är de mest intressanta frågorna inom hälsoområdet för forskare och innovatörer?

Tid: Torsdag 11 april 2019, 15.00–16.30, följt av fika
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm

Mer om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27

Föreläsningen genomförs av ESBRI i samarbete med profilområdet Hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad. Den ingår i Estrad, en öppen föreläsningsserie där forskare presenterar aktuella resultat för en blandad publik av företagare, studenter, uppfinnare, beslutsfattare och alla andra som intresserar sig för entreprenörskapsfrågor. Kunskapsdelningen och nätverkandet mellan akademiker och praktiker står i fokus. Alla Estradföreläsningar sänds live via Youtube och läggs ut som webb-tv efteråt. På www.esbri.se/webb-tv finns över 100 föreläsningar och en mängd andra filmer.

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades på initiativ av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se