Skatteverket

Nya momsregler för företag från 1 januari

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 10:58 CET

Den 1 januari 2010 kommer nya momsregler införas för företag som handlar med andra länder. De omfattande förändringarna som beslutades av riksdagen i början av december 2009 påverkar uppemot 20 procent av Sveriges 900 000 momsregistrerade företag.

– Många företag uttrycker en oro för att de inte kommer att ha samtliga rutiner och system på plats till årsskiftet eftersom tiden för anpassningar varit mycket kort. Vi har förståelse för de svårigheter som drabbar företagen inledningsvis och vi kommer att ha en tillämpning därefter, säger Susanne Malmborg på Skatteverket.

De nya reglerna innebär att tjänster mellan företag i så stor utsträckning som möjligt ska beskattas i det land där köparen är etablerad. Tjänster mellan näringsidkare och privatpersoner ska däremot enligt huvudregeln beskattas i det land där säljaren är etablerad.

Ett nytt system för återbetalning av moms inom EU träder i kraft. Den som vill ansöka om återbetalning av moms från ett annat EU-land ska använda Skatteverkets e-tjänst ”Momsåterbetalning inom EU”.

Nytt är att tjänster ska redovisas i en periodisk sammanställning, tidigare kallad kvartalsredovisning, och att sammanställningen nu som huvudregel ska lämnas varje månad istället för var tredje.

I samband med lagstiftningsarbetet har tidpunkten för rapportering av tjänster i den periodiska sammanställningen varit föremål för diskussioner. Enligt bakomliggande EU-direktiv ska tjänsterna rapporteras i den period tillhandahållandet sker. Att rapporteringen av tjänster inte ska följa faktureringsdatum har väckt frågor hos företagen. Skatteverket tittar nu på frågan i syfte att hitta en praktisk lösning för företagen.

Mer information om de nya momsreglerna finns på Skatteverkets webbplats.

Kontakt:
Susanne Malmborg, verksamhetsutvecklare
Direkttel: 010-574 81 72

Pressjour
Direkttel: 010-574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se