Naturvetarna

Nya Naturvetarbloggen: sätter naturvetares utbildning, forskning och arbetsmarknad i rätt perspektiv

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:37 CEST

Att naturvetenskaplig kompetens är nödvändigt för en hållbar samhällsutveckling är det svårt att argumentera emot, åtminstone enligt nylanserade Naturvetarbloggen. Där diskuteras de politiska och strategiska frågor som avgör naturvetares förutsättningar att göra skillnad i samhället.

Naturvetarbloggen tar upp frågor som rör naturvetares utbildning, forskning och arbetsmarknad. Även naturvetares roller och det erkännande de borde få för sina betydelsefulla insatser är ämnen som Naturvetarbloggen fördjupar sig i.

Bakom bloggen står fackförbundet Naturvetarna och bloggar gör Naturvetarnas utredare, strateger och samhällspolitiskt ansvariga. Med Naturvetarbloggen vill Naturvetarna belysa de samhällspolitiska frågor som är viktiga för medlemsgrupperna.  

– Naturvetarbloggen är ett forum där medlemmar och andra aktörer med intresse för naturvetenskaplig kompetens kan interagera och diskutera. Genom att blogga om aktuella politiska frågor som berör naturvetares förutsättningar vill vi också synliggöra naturvetares betydelse i samhället, säger Frida Lawenius, chef för kommunikation och samhälle. 

Det bjuds på reflektioner och kommentarer om vad som sker i samhället i stort, och debatteras beslut och förändringar som berör naturvetare mer specifikt.

Bloggar gör Naturvetarnas Kristofer Jervinge, utredare arbetsmarknadspolitik, och Sofie Andersson, utredare utbildning- och forskningspolitik, Marita Teräs som är strateg för naturvetenskaplig kompetens och arbetsmarknad, samt Frida Lawenius, chef för kommunikation och samhälle. Även representanter från olika professionsföreningar inom Naturvetarna och förtroendevalda kommer gästblogga på Naturvetarbloggen.

Insiktsfulla inlägg på Naturvetarbloggen

Alla säger Hallelujah, eller?

”Det är lite märkligt det här att jobba med frågor som alla tycker är viktiga. Jag menar, forskning och välståndsutveckling – vem vill inte ha det? Vem tycker att vi inte ska satsa på att ge barn- och ungdomar en bra utbildning och vem är emot investeringar i forskning? För samtidigt som hyllningskören som sjunger forskningens lov är närmast öronbedövande är det få som vill prata om forskningspolitikens hårda delar, dvs. hur vi skapar förutsättningar för att få den utdelning alla är övertygade om att vi behöver. Mer forskning, ja. Men hur?”

Slöseri med forskning och kompetens

”Att inte ta till vara denna infrastruktur i kompetens, erfarenheter och utrustning, känns som rent vansinne. Visst kan de anställda få nya jobb, men ska deras forskning och unika erfarenheter läggas i malpåse fastän det handlar om angelägenheter för samhället. Och var finns kunskapen om processen, från forskningsidé till färdig produkt på marknaden, när inga jobbar med helheten?”

Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.