Lunds universitet

Nya naturvetenskapliga utbildningar

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 11:07 CEST

Från och med hösten 2004 kan man utbilda sig till meteorolog vid Lunds universitet. Det är naturvetarprogrammet som utvidgas med en särskild utbildningsväg i meteorologi och biogeofysik.
Meteorologutbildningen börjar med ett tvåårigt basblock i Lund och avslutas med två eller tre terminer vid Köpenhamns universitet. Om man i stället väljer att utbilda sig till biogeofysiker kan allt läsas i Lund.
Som meteorolog tar man ut en dansk ÓbachelorexamenÓ från Köpenhamn (sammanlagt sju terminer) eller en svensk magisterexamen från Lund (sammanlagt åtta terminer). Numera krävs universitetsutbildning om man ska bli prognosmeteorolog.
Biogeofysik är ett av de yngsta vetenskapliga ämnena i Sverige. Det syftar till att ge ett helhetsperspektiv på de komplexa samband som styr förhållandena i naturen, däribland även klimatet och hur klimatförändringar påverkar vår livsmiljö. Med denna utbildning vill man möta den efterfrågan på tvärvetenskaplig expertis som kommer att finnas på den framtida arbetsmarknaden. Biogeofysikern är en expert av intresse för statliga verk som Naturvårdsverket och SMHI men också för industrin, klimat- och energisektorn samt inom skogs- och jordbruksnäringen.

Mer info:
Karin Hall, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys,
e-post: karin.hall@nateko.lu.se och tfn 046-2229579
Tomas Brage, Fysiska institutionen, e-post: tomas.brage@fysik.lu.se
tfn 046-2227724