Metrima AB

Nya order till Metrima Energi

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 16:16 CEST

Metrima får en ny order från Kalmar Energi och fortsatt förtroende att bygga ut en option för Lunds Energi, Öresundskraft och Landskrona.

Metrima stärker sin redan starka ställning inom området fjärravläsning av energi, detta då Metrima tecknat ytterligare ett strategiskt viktigt avtal med Kalmar Energi. Avtalet avser nyckelfärdig leverans av ett insamlingssystem för el och fjärrvärme till ett värde av 34 MSEK till Kalmar och Sävsjö. Metrima erbjuder ett helhetsansvar för projektet vilket kommer att vara implementerat och i drift januari 2009.

Ett bevis på Metrimas höga driftsäkerhet är ett fortsatt förtroende från Lunds Energikoncern, Landskrona och Öresundskraft. Detta visar sig i en fortsatt utbyggnad av ytterligare 160 000 elkunder och avser ett komplett fjärrinsamlingssystem till ett värde av närmare 250 MSEK. Systemet kommer att vara implementerat och driftsatt år 2009.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alf Blomqvist, VD på Ledstiernan AB, mobil 0733-149700, e-post: alf.blomqvist@ledstiernan.se
Claes Rudling, VD Metrima AB, tel: +46-703-755 921, e-post: claes.rudling@metrima.se
Hans Torin, VD Metrima Energi AB, tel: +46-705-910 088, e-post: hans.torin@metrima.se