Ordfront

Nya Ordfront Magasin: Wanja Lundby-Wedin som statsminister?

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:09 CEST

I ett större porträtt i Ordfront Magasins majnummer säger Wanja Lundby-Wedin
att det är på tiden att nästa partiordförande blir en kvinna. Wanja säger
också till Ordfront Magasin att "det skulle ju inte vara så främmande att
vara partiordförande".

I intervjun, genomförd av Anna-Klara Bratt, bekräftar Wanja att hon inte var
enig med Göran Persson om föräldraförsäkringen på den socialdemokratiska
partikongressen i november. "Det fanns inte stöd" i partistyrelsen för en
mer individualiserad föräldraförsäkring, säger Lundby-Wedin till Ordfront
Magasin.

Det nya numret av Ordfront Magasin innehåller flera artiklar om facklig
aktivitet i vår tid. Anna-Lena Lodenius skriver om de nya fackliga
aktivisterna och inleder med att "När man blir vuxen slutar man ockupera hus
och börjar jobba fackligt". Olle Sahlström beskriver hur den svenska
fackföreningsrörelsen lyser med sin frånvaro i den internationella sociala
forum-rörelsen och uppmanar till ett större och bredare internationellt
engagemang. Andreas Palmaer och Rickard Jakbo diskuterar om unga och gamla
kan ställas mot varandra och vad som skulle hända om arbetsrätten ställdes
upp och ned.

Numrets andra tema är den hotade aborträtten. Anna Dahlqvist skildrar hur
Sverige sviker aborträtten i EU genom att inte driva den som en mänsklig
rättighet trots att kvinnorna i Polen, Portugal, Irland och Malta saknar
rätten till fri abort. Lena Lennerhed diskuterar abort och skuld och andra
artiklar beskriver abortsituationen i Ryssland, Bangladesh och USA.

Ordfront Magasins majnummer tar även upp deltid som tvångströja, den
kontroversiella frågan om buggning och "förebyggande tvångsmedel" och den
infekterade debatten om antisemitism i Sverige. Satir av Ann Charlott
Altstadt, en halalstämplad krönika av Mulla Mohamed Omar och den tänkande
kocken Jerker Jansson återfinns självklart också i Ordfront Magasins
späckade majnummer.


Kontaktpersoner:
Petra Ulmanen, 08-462 44 17 eller 070-341 02 53
Johan Berggren, 08-462 44 38 eller 070-791 52 81


Peter Gustavsson
Ordfront
Box 17506, 118 91 Stockholm
Tel 08-462 44 54 Fax 08-462 44 90
Mobil 070-638 10 75
E-post peter.gustavsson@ordfront.se