Trio AB

Nya ordrar på IP-lösningar

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 15:29 CET

Trio har fått flera beställningar på stora IP-lösningar till större företag. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner kronor.

Bland de nya ordrarna finns ett PresentOffice-system som sålts till Ovako genom Trios partner TeliaSonera. Systemet kommer att inkludera telefonisttjänst, röststyrda tjänster, webb-klient för administration av röstmeddelanden, kalenderintegration mot Outlook, Mobile extensions, med mera.

Lösningen installeras i Ovakos befintliga Nortel-växel och är en managed services-lösning, vilket innebär att TeliaSonera sköter och får ansvar för all operationell hantering av denna tjänst åt kunden. Lösningen är initialt anpassad för 3 000 användare.

För ytterligare information kontakta:
Michael Stubbing, divisionschef Enterprise Division, tel. +46 (0)8 457 30 35
Anders Leideman, VD Trio AB, tel. +46 (0)8 457 30 18

Om Trio:
Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två operativa divisioner: Mobile Office Division och Enterprise Division. Mobile Office Division tillhandahåller produkter inom Trio Mobile Office som erbjuder en fullständig eller successiv övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer. Enterprise Division arbetar med integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering inom produktområdet Trio PresentOffice, samt lösningar för kundtjänstsystem inom produktområdet Trio Televoice. Integrerad telefoni innebär att fast-, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Kundtjänstsystemet innefattar flexibla call- och contactcenter, interaktiva talsvarssystem som bank-på-telefon och taligenkänning. Cirka 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com