Stockholms stad

Nya p-regler i ytterstaden ökar framkomligheten

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 08:00 CEST

På flera håll i ytterstaden sätts det upp skyltstolpar och nya trafikskyltar. Det är förberedelser inför den 1 november då nya parkeringsregler införs. Under vinterhalvåret kommer det under en vardag i veckan att bli förbjudet att parkera på den ena sidan av gatan klockan 08.00-16.00, så kallad servicedag. På den andra sidan blir det parkeringsförbud året runt. Lokala avvikelser kan förekomma. Reglerna införs för att det ska bli lättare att ta sig fram på gatan för gående, cyklister och bilister vid vinterväglag.

Under de mycket snörika vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 har det varit svårt att snöröja på ett effektivt sätt eftersom gatorna sällan har varit fria från parkerade bilar. Därför införs nu en parkeringsfri dag i veckan då Trafikkontorets entreprenörer vid behov ska kunna komma åt gatan för att ploga. När gatorna kan snöröjas på ett bättre sätt blir det lättare för de boende att ta sig fram. Även framkomligheten för utryckningsfordon och sopbilar förbättras genom att en servicedag införs. Förutom snöröjning kan servicen också handla om till exempel städning, byte av belysning och rensning av brunnar.

– För att underlätta för de boende är systemet planerat så att gatorna intill aldrig har parkeringsförbud samma dag, säger Ulrika Österlund Sigg, gatudriftsingenjör på Trafikkontoret.

I innerstaden har systemet med parkeringsförbud under servicenatt/servicedag funnits i många år. Där gäller förbudet året runt.

I ytterstaden finns systemet redan i flera områden med flerbostadshus och i några villaområden. Under 2012-2013 ska resten av söderort och västerort få servicedagar. I ytterstaden gäller dock servicedagens p-förbud endast mellan 1 november och 15 maj varje år.

– Trots att vi inför en reglering i ytterstaden är parkeringen i allmänhet avgiftsfri, till skillnad från i innerstaden. Bestämmelserna för gatuparkering i ytterstaden är fortfarande generösa, till exempel är det tillåtet att parkera ett fordon i upp till 7 dygn på oreglerade gator, säger Louise Bill, avdelningschef på Trafikkontoret.

De nya parkeringsreglerna införs på uppdrag av Kommunfullmäktige. Läs mer om de nya reglerna via länkarna till höger.

Presskontakt
Mats Freij, pressansvarig, Trafikkontoret
08-508 261 60

Mer information
Ulrika Österlund Sigg, gatudriftsingenjör, Trafikkontoret
08-508 279 64 

Louise Bill, avdelningschef, Trafikkontoret
08-508 272 17