Landstinget Halland

Nya parkeringshuset fyller ett stort behov

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 13:04 CET

Det nya parkeringshuset på Länssjukhuset invigdes idag, torsdagen den 18 december. Det nya parkeringshuset har 330 platser, och bygget startade i februari 2003.
- Det är glädjande att det nu blir lättare för patienter och anställda att hitta parkeringsplatser på sjukhusområdet, säger sjukhuschef Jan Eriksson. Behovet av nya parkeringsplatser har varit stort de senaste åren.

Invigningen förrättades av Mats Eriksson som blev den förste att köra in i det nya parkeringshuset.

Det nya parkeringshuset har 330 p-platser i sex plan varav två plan utan tak, vilket innebär ett tillskott på 210 platser (en del parkeringsplatser försvann när bygget startade).

Gångvägen till p-husets entré är försedd med värmeslingor för att motverka halka, och det gäller också utfarten och på- och avkörningsramperna i plan 5 och 6 som ligger i det fria.

För att ha en god säkerhet för anställda och patienter är p-huset är övervakat av tolv övervaknings kameror, två i varje plan. Belysningen i p-huset styrs av närvarodetektorer som styr upp belysningen till full styrka så fort någon går in eller befinner sig i huset. När det inte finns någon i p-huset kommer belysningen att styras ned till en tredjedel, så att det aldrig blir mörkt i huset på kvällstid.

Parkeringstaxan är fem kronor i timmen, och maximal parkeringstid är tre timmar (samma taxa och tid som vid övriga parkeringar närmast sjukhuset). P-huset har hiss som går till samtliga sex plan.

För mer information:

Sten-Olof Nilvall, fastighetsförvaltare vid Landstingsfastigheter
Tfn: 035-13 49 10

Selma Sedelius, informatör vid Länssjukhuset
Tfn: 035-13 11 22, 0706-68 11 22