Stockholms stad

Ny förtydligad version: Nya parkeringsregler i ytterstaden från 1 november 2012

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 17:30 CEST

Den 1 november påbörjas införandet av nya parkeringsregler i ytterstaden. På de gator som får nya regler blir det förbjudet att parkera på den ena sidan av gatan klockan 08.00-16.00 en vardag per vecka. Förbudet gäller 1 november-15 maj varje år. På den andra sidan av gatan blir det parkeringsförbud året runt, även det med start från och med 1 november.

– Det här systemet för parkering finns redan i flera områden inom Stockholms stad med flerbostadshus samt i några villaområden i Stockholms ytterstad. Under 2012 kommer Trafikkontoret på uppdrag av Kommunfullmäktige att börja införa samma regler för hela ytterstaden, säger Ulrika Österlund Sigg som är gatudriftsingenjör på kontorets Stadsmiljöavdelning.

På varje gata med nya bestämmelser kommer det att finnas skyltar som visar vilken dag och tid det är parkeringsförbud på den ena sidan gatan. Förbudet gäller oavsett om det utförs service eller inte. Kontrollera alltid skyltarna på plats innan du parkerar. Observera att en och samma gata kan ha olika servicedagar på olika sträckor! 

– De nya reglerna införs för att det ska bli lättare att ta sig fram på gatan för gående, cyklister och bilar. Under de mycket snörika vintrarna 2010 och 2011 har det varit svårt att snöröja på ett effektivt sätt eftersom gatorna sällan har varit fria från parkerade bilar. För att förbättra framkomligheten införs en parkeringsfri dag i veckan då Trafikkontorets entreprenörer lättare kan utföra service på gatan. Förutom snöröjning, handlar det till exempel om städning och lövupptagning, berättar Ulrika Österlund Sigg.

Kontakt
Ulrika Österlund Sigg, gatudriftsingenjör Trafikkontoret 
076-122 79 64