Lunds Kommuns Parkerings AB

Nya parkeringsutsikter på Medicon Village

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2019 08:41 CEST

I området kring Medicon Village finns ett parkeringsunderskott. Behovet av parkering i området förväntas växa i framtiden dels på grund av Medicon Village tillväxt, men även på grund av breddningen av E22 och påbyggnaden av en ny avfart in mot staden. För att minska detta parkeringsunderskott och bidra till Lunds stadsmiljö ligger det på LKP AB:s agenda att bygga en ny parkeringsanläggning på Medicon Village med cirka 600 platser. Då Medicon Village har planer på att vidare exploatera området med både bostäder och verksamhetslokaler uppstår ett ökat behov av närliggande parkering – någonting som förväntas lösas om den nya anläggningen kan byggas på området.

- Medicon Village har nyligen byggt ett nytt kontorshus, The Spark, och vi planerar att växa ytterligare med bland annat nya laboratoriehus. När vi blir fler i vår science park behöver vi också fler parkeringsplatser. Vi är glada över samarbetet med LKP som är specialister på parkeringslösningar. På så sätt kan vi fokusera på vår kärnverksamhet, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village Fastighets AB.

I veckan godkände kommunstyrelsen LKP AB:s förfrågan om att överta en fastighet på Medicon Village område för framtida byggnation av parkeringsanläggningen. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut. Övertagandet av fastigheten planeras ske genom förvärv av aktier i ett nybildat bolag som kommer att äga fastigheten där parkeringshuset är tänkt att uppföras.

- Parkeringsanläggningen är ett bra exempel på hur LKP kan bidra i stadsutvecklingen och skapa nya arbetstillfällen i Lund samtidigt som vi löser parkeringsfrågan, säger Paul Myllenberg, VD på LKP AB.

Lunds Kommuns Parkerings AB

LKP AB är helägt av Lunds kommun. Bolaget äger och förvaltar sju egna parkeringshus med sammanlagt ca 3100 p-platser. Bolaget förvaltar i övrigt ca 6900 p-platser i anläggningar av varierande storlek. Bolagets anläggningar är strategiskt placerade och lätta att nå ifrån alla infarter till Lund. Bolagets mål är att tillgodose behovet av parkeringslösningar i Lund och erbjuda bästa möjliga parkeringsservice. Bolagets största parkeringsanläggningar finns i Lunds centrala delar. Vi ansvarar för parkeringsövervakning och skötsel av egna parkeringsområden samt andra fastighetsägares parkeringsplatser enligt avtal. 

Läs mer på: www.lkpab.se

Medicon Village

Medicon Village är platsen för att göra forskningsidéer för människors nytta till verklighet. Genom att underlätta gränsöverskridande samarbeten skapas förutsättningar för att medicinska framsteg ska ge fler människor ett friskare och hälsosammare liv. På Medicon Village arbetar drygt 2200 personer i mer än 150 organisationer. Fastighetsverksamheten finns i Medicon Village Fastighets AB, medan innovationsverksamheten drivs av Medicon Village Innovation AB. Båda bolagen är helägda av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

Läs mer på: www.mediconvillage.se.