Västtrafik

Nya pendelparkeringsplatser för Västtrafiks kunder

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 07:54 CET

Vid Älvängen station byggs en ny pendelparkering samtidigt som utbyggnad startas på parkeringarna i Åsa och Stenkullen. I Olofstorp är bygget av den nya pendelparkeringen i slutskedet och i Storås har de nya platserna redan öppnats.

Det finns sedan tidigare två pendelparkeringar öster om spåret vid Älvängen station. I december 2015 startade Västtrafik bygget av en ny pendelparkering väster om spåret, där det kommer bli 170 bilplatser och 32 cykelplatser. I anslutning till parkeringen, vid avfarten från väg 45, kommer det finnas informationstavlor som visar antal lediga parkeringsplatser både öster och väster om spåret.

Samtidigt byggs platser till på flera befintliga pendelparkeringar för att bättre möta efterfrågan. Vid Åsa station bygger Västtrafik ut med 114 nya bilplatser och vid Stenkullen station byggs pendelparkeringen ut med drygt 20 nya bilplatser. I Storås har den utökade pendelparkeringen redan öppnats medan arbetet i Olofstorp är i slutskedet. Totalt kommer byggnationerna att ha tillfört drygt 400 nya bilplatser och 64 nya cykelplatser på de olika pendelparkeringarna.

– Vi ser att fler och fler vill kunna resa med oss. Därför är pendelparkeringarna viktiga, de gör det lättare att kombinera bilen eller cykeln med exempelvis tåget. Att vi just nu bygger ut flera pendelparkeringar ser vi som ett bra sätt att nå ett ökat resande och fler nöjda kunder, säger Line de Verdier, projektledare på Västtrafik.

För mer information:
Line de Verdier, projektledare Västtrafik 0730-45 89 55
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Fakta Västtrafiks pendelparkeringar
Inom ramen för Västsvenska paketet fortsätter Västtrafik att bygga bilplatser och cykelplatser för pendlare. Arbetet görs i nära samarbete med respektive kommun, som bistår med mark och sköter drift och underhåll av färdigbyggda parkeringar.

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.