Örnsköldsviks kommun

Nya pengar att söka för satsningar under kulturhuvudstadsåret

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2014 12:29 CET

Örnsköldsviks kommun tar aktiv del i Umeås kulturhuvudstadsår 2014. Det sker dels genom samarrangemang med Umeåregionen, dels nom vårt eget län. Som stimulans för kulturutövare i Örnsköldsvik som vill genomföra aktiviteter under kulturhuvudstadsåret öppnar nu kommunen en möjlighet att söka ekonomiskt bidrag via ”Kulturkicken 2014”.

Ideella föreningar, grupper och fria aktörer har möjlighet att söka maximalt 20 014 kronor för att genomföra aktiviteter under kulturhu- vudstadsåret. Bidraget för genomförande kan sökas både av nya aktö- rer och projektägare som under 2013 fått stöd via Kulturkicken för att utveckla sin arrangemangsidé. Ordinarie verksamheter kan dock inte söka bidrag från Kulturkicken.

Eftersom det samiska perspektivet och den europeiska dimensionen är centrala delar i kulturhuvudstadsåret 2014 är arrangemang som utgår från dessa perspektiv särskilt välkomna. Arrangemangen får gärna ha en regional koppling till Örnsköldsvik-Umeåregionen och bygga på samverkan med andra aktörer i området.

Mer om kulturkicken 2014 på: www.ornskoldsvik.se/kultur2014 

Ytterligare information: Lars Söderlind 070-698 87 18, projektgruppen för Örnsköldsviks deltagande i kulturhuvudstadsåret.