Länsstyrelsen i Östergötlands län

Nya pengar främjar jämställdhet i Östergötland

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 11:11 CET

Länsstyrelsen Östergötland får 2,4 miljoner kronor av Nutek för att stödja arbetet med kvinnors företagande och sysselsättning. Beslutet innebär ett tillskott till projektet ”Jämn tillväxt” som påbörjades 2006 och som kommer att fortsätta under året.

Projektet bygger på de organisationer och det engagemang som redan finns i Östergötlands 13 kommuner. Under 2007 kommer man att fortsätta att bygga upp och stödja de nätverk och resurscentra som arbetar gemensamt för att främja jämställdhet inom länet.

Redan 2006 då projektet ”Jämn tillväxt” inleddes fick man 1,5 miljoner och när arbetet nu fortsätter får Länsstyrelsen Östergötland nya pengar till projektet.

– Detta är en viktig långsiktig fråga för Östergötland, säger landshövding Björn Eriksson. Att vi får pengarna ser vi som en bekräftelse på ett bra jobb. Länsstyrelsen Östergötland har en lång tradition av att arbeta med kvinnors företagande.

Projektet är en samverkan mellan Länsstyrelsen Östergötland, länets tretton kommuner, Regionförbundet Östsam och länets lokala resurcentra. Under projektets första fas beviljades fem delprojekt medel inom projektet. De fem delprojekten har arrangerat ett 70-tal olika aktiviteter med sammanlagt ca 400 deltagare. Inom hela projektet har sju utbildningstillfällen arrangerats för totalt 117 deltagare.

– Även om det i dagsläget är svårt att mäta resultatet av insatserna märker vi att det kommer att leda till att fler kvinnor startar företag, säger länsråd Magnus Holgersson. Vi uppmanar nu kommunerna att söka bidrag för ännu fler insatser.

Nuteks projektmedel för resurcentrumverksamhet om totalt 26 miljoner fördelas till projekt vars verksamhet syftar till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar i de regionala utvecklingsprogrammen (RUP) och de mer operativa regionala tillväxtprogrammen (RTP).

Mer information finns på Nuteks webbplats, www.nutek.se.