Umeå kommun

Nya pensionsregler för förtroendevalda

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2014 16:27 CEST

Kommunfullmäktige har antagit nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, som tillträder uppdrag efter valet 2014 eller senare. De innebär bland annat att visstidspension ersätts av ett tidsbegränsat omställningsstöd.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har arbetat fram ett nytt förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Utgångspunkten har varit livsinkomstprincipen och arbetslinjen. Det innebär att bestämmelserna i möjligaste mån har anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner och landsting.

Ingen visstidspension
Med OPF-KL har visstidspension och avgångsersättning försvunnit till förmån för ett tidsbegränsat omställningsstöd. Med det nuvarande systemet har en visstidspension kunnat pågå från 50 till 65 års ålder och därefter övergå till en ålderspension.

Tre sorts stöd
Maximal omställningstid i OPF-KL är 36 månader, och det finns tre former för omställningsstöd. Aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 % och som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid. De två andra formerna är ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Omfattning
Jan-Olov Carlsson (V) uppmärksammade i fullmäktige att det inte finns någon kostnadsram för omställningsstödet. Det bekräftades av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M):
– Men fullmäktige har fyra år på sig att komma fram till vilken omfattning som är rimlig.

Pensionsavgift
I OPF-KL:s pensionsbestämmelser är uppdragets omfattning inte preciserat, vilket innebär att även s.k. fritidspolitiker omfattas av pensionsbestämmelserna. Enligt pensionsbestämmelserna ska en pensionsavgift årligen avsättas per person till en pensionsbehållning. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten. Understiger pensionsavgiften 1,5 procent av inkomstbasbeloppet, betalas pensionsavgiften ut direkt till den förtroendevalde.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se