Socialdemokraterna

Nya planen för äldrepolitiken

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2005 16:00 CET

Bättre vård och omsorg till multisjuka, rätt till ett bra boende, nationell likvärdighet i äldreomsorgen är några av huvudområdena i den nationella handlingsplanen som Ylva Johansson presenterade i sitt inledningsanförande till äldrepolitiken. Totalt satsas 10 miljarder kronor under en 10-års period på att förbättra situationen för de äldre.

Här är de fem huvudområdena för en bättre äldrepolitik:
1. Bättre omvårdnad om de som är mest sjuka.
Vi vill förbättra hemsjukvården för dem som lider av flera sjukdomar samtidigt. Vi vill skärpa regelverket för att säkerställa läkarnas insatser i hemsjukvården. Läkarna ska göra hembesök när det behövs. Kompetensen hos personalen som arbetar på demensboende ska tas tillvara så att invandrade äldre får vård på sitt modersmål. Vi vill ha fler platser i demensboenden. Vi vill också att forskningen om de äldre ska öka.

2. Rätt till ett bra boende
De som vill och kan ska – så långt det är möjligt – ha rätt att bo kvar hemma. Men när man behöver ska man känna sig säker på att få en plats på ett särskilt boende. Vi vill utforma nationella riktlinjer för behovsprövning av rätten till särskilt boende. Det ska också finnas olika mellanformer av eget boende t.ex. seniorboenden och servicehus med tillgång till bl.a. gemenskapslokaler och olika dagverksamheter.

3. Nationell likvärdighet och lokal utveckling
Vi vill införa en äldreomsorgslag. Idag återfinns lagstiftning som berör äldre i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. För att underlätta den praktiska hanteringen för dem som arbetar med detta vill vi lyfta ur de delar som berör äldreomsorgen och samla dem i en äldreomsorgslag. Vi vill även införa ett nationellt styrdokument - Äldreomsorgens pedagogiska program - och nationella kvalitetsregister liknande de som finns inom vården idag.

4. Förebyggande arbete
Vi vill att stödet till anhöriga förbättras, att frivilliga insatser blir lika vanligt som det är för barn och ungdomar idag. Vi vill inrätta väntjänstcentraler och se till att äldre får hjälp med hushållsnära tjänster till rimliga priser. Fler distriktssköterskor behövs också för att förbättra det förebyggande arbetet.

5. Personalen
Personalen är nyckeln till att vi avsevärt kan höja kvaliteten i äldreomsorgen. Det behövs många händer i äldrevården men vi behöver också mycket hjärta och hjärna. Vi vill därför utveckla en kompetensstege för utveckling i arbetet. Vi går också vidare med utbildningsvikariaten. Titeln undersköterska signalerar att man står längst ner i hierarkin därför bör de byta namn till omvårdnadssköterska. Vi vill också att man ska kunna specialisera sig och som omvårdnadssköterska utbilda sig till t.ex. palliativsköterska eller demenssköterska. Vi vill överväga om systemet med legitimation ska kunna gälla även specialistutbildade omvårdnadssköterskor.

Kongressens pressjour, 08-24 76 25
Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59