Salems kommun

Nya platser för flyktingbostäder

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 16:42 CET

Kommunstyrelsen beslutade igår att ansöka om tidsbegränsat bygglov för bostadspaviljonger för nyanlända på följande platser:

  • Uttringe 1:12 Bintebovägen/Garnuddsvägen,
  • Salem 5:3 Södra Vitsippan,
  • Uttringe 1:703 Sandbäcksvägen mittemot nr. 52,
  • Skyttorp 1 Skyttorpsskolan,
  • Förrådet 1 Förrådsvägen vid kommunens driftenhet.

När det gäller Ersboda 1:1 beslutade kommunstyrelsen att uppdrar till det tekniska utskottet att besluta när kommunen ska söka tidsbegränsat bygglov. Först ska dock en utredning genomföras om förutsättningarna för väg samt vatten och avlopp.

Kommunstyrelsen uppdrog också till kommunstyrelsens tekniska utskott att besluta om beställning av paviljonger och vilka platser som beställningen gäller när bygglov har erhållits.

Bakgrund

Från och med den 1 mars 2016 gäller en ny lag som innebär att landets kommuner inte kan hänvisa till bostadsbrist för att inte ta emot flyktingar. Kommuner med bostadsbrist måste lösa bostadsbehovet genom att snabbt bygga tillfälliga flyktingbostäder.

I våras ansökte kommunen om tillfälligt bygglov för flyktingbostäder på fyra platser. Den fortsatta processen har dragit ut på tiden eftersom byggloven i flera fall överklagats. För att få fram bostäder inom den tid som krävs har nu sex nya platser aktualiserats som möjliga för boenden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit fram förslag på sex nya möjliga platser för temporära flyktingboenden. Det kommer endast att bli aktuellt med boenden på vissa av platserna.

Mer information

Läs mer på kommunens webbplats.

Kontakt

Lennart Kalderén (M
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00, lennart.kalderen@salem.se

Sune Eriksson
Tf miljö- och samhällsbygnadschef
070-623 30 61, sune.eriksson@salem.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.