Falu kommun

Nya politiska ledningen klar

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 15:16 CET

Torsdagens kommunfullmäktigemöte var det första med de nyvalda politikerna. Till ny ordförande i fullmäktige valdes Carl-Erik Nyström (c). Till ny vice ordförande valdes Kerstin Söderbaum Fletcher och till ny andre vice ordförande Anki Bergström (s).

Ny ordförande i kommunstyrelsen är nu Mikael Rosén (m). Dan Westerberg (c) fortsätter som kommunalråd i den nya majoriteten. Till oppositionsråd valdes Jonny Gahnshag (s).

Kommunstyrelsen har nu följande sammansättning:
Mikael Rosén (m), ordförande
Bo Jönsson (m)
Christina Haggren (m)
Dan Westerberg (c)
Agneta Ängsås (c)
Ulf Elgemyr (fap)
Kerstin Söderbaum Fletcher (fp)
Håkan Nohrén (kd)
Jonny Gahnshag (s)
Barbro Ödlund (s)
Arne Mellqvist (s)
Rosa Güclü (s)
Margareta Källgren (s)
Inger Olenius (mp)
Sören Johansson (v)


Kommunstyrelseförvaltningen Stadskansliet
Informationschef Lena Säfström
Tel 023-821 20
Fax 023-832 02