FAO

Nya principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruket

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 14:34 CEST

Förhandlingar kommer att föras på en internationell och regional nivå inom ramen för CFS. Kommittén är den viktigaste inkluderande arenan där olika parter kan komma överens om en politik som säkerställer livsmedelsförsörjning och nutrition för alla. Det mellanstatliga organet möjliggör ett effektivt och meningsfullt deltagande av FN-organ, civilsamhället, privatsektorn, jordbruksforskningsinstitut, finansiella institutioner och välgörenhetsstiftelser.

Principerna är tänkta att komplettera FAO:s frivilliga riklinjer för ansvarsfull förvaltning av markrättigheter, fiske och skog i förhållande till en nationell tryggad livsmedelsförsörjning, The Voluntary Guidelines for the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security. Riktlinjerna godkändes av CFS tidigare i år. De kommer att bygga på befintliga ramverk och riktlinjer för att inte upprepa tidigare arbete.

För att kunna möta den förväntade efterfrågan på mat 2050 uppskattar FAO att det kommer att behövas investeras i genomsnitt 83 miljarder dollar (netto) årligen i utvecklingsländer till stöd för en utvidgad jordbruksproduktion. Summan omfattar investeringar i både produktionsled och investeringar vidare i livsmedelskedjan såsom förvaring och förädlingsprocesser. Detta motsvarar en ökning med omkring 50 procent jämfört med nuvarande nivåer.

Principerna kommer att omfatta alla typer av investeringar i jordbrukets värdekedja och livsmedelssystem inklusive småskaliga producenter, forskning, rådgivning och tekniköverföring. De kommer att omfatta olika typer av investeringar, både utländska och inhemska, offentliga och privata, medelstora och stora.

För att principerna ska vara verkningsfulla och skapa så stora fördelar som möjligt måste de ta hänsyn till både mottagarländer och investerare. 

Osäker livsmedelsförsörjning i långvariga kriser

CFS uppmärksammar även problemen med osäker livsmedelsförsörjning och undernäring för länder där det råder långvariga eller återkommande kriser.

En handlingsplan avsedd för att säkerställa livsmedelsförsörjningen för människor som drabbats av kriser, som ofta inte hanteras av befintligt katastrofbistånd och utvecklingsbistånd, ska tas fram efter samråd med berörda parter.


Ett internationellt ramverk för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition

Ett annat viktigt framsteg för CFS-veckan var antagandet av en första version av ett internationellt ramverk för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition (GSF). Detta ramverk kommer att förbättra och stödja samarbete och samordna åtgärder på internationell, regional och nationell nivå för att förhindra framtida livsmedelskriser, eliminera hunger och trygga livsmedelsförsörjning och nutrition för alla.

Policyrekommendationer för socialt skydd och klimatförändring

Under veckan hölls två rundabordssamtal. Det första samtalet om socialt skydd för tryggad livsmedelsförsörjning förordade en princip om skydd för utsatta människor. Samtliga regeringar bör inrätta program som säkerställer en tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition för de mest utsatta, i synnerhet under livets första tusen dagar (räknat från graviditetens början tills barnet blir två år).

De policyrekommendationer som antogs för att hantera klimatförändringen inkluderade ökade offentliga och privata investeringar, ökat internationellt samarbete för att förbättra livsmedelsförsörjningen och nutrition, samt utvecklande av strategier för att hantera kostrelaterade problem orsakade av klimatförändringen. Dessa inkluderar väderprognoser, riskhanteringssystem och stöd till småbrukare. Slutligen bör samtliga regeringar stödja jordbrukare till att öka produktionen och minska problemen orsakade av klimatförändringen.

 

Läs mer: